0
Traveler hiking through deep forest in the mountains - blurred motion

Dùng Lời Kinh Thánh Cầu Nguyện Lại Với Chúa

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” (Thi thiên 23:1-2)

Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp để suy gẫm Kinh Thánh và áp dụng nó vào cuộc sống của bạn. Mỗi cách sẽ nhấn mạnh vào điều gì đó khác nhau đôi chút, nhưng mục tiêu là luôn luôn học được nhiều nhất từ thì giờ bạn ở trong Lời Chúa.

Với phương pháp “cầu nguyện-Lời Kinh Thánh”, bạn đặt bất cứ phân đoạn nào bạn đang nghiên cứu trong ngôi thứ nhất và cầu nguyện lại với Chúa. Sử dụng phương pháp này, bạn không cần băn khoăn là nên cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh trước trong giờ tĩnh nguyện. Bạn làm cả hai cùng một lúc! Và, bạn biết rằng lời cầu nguyện của bạn sẽ được trả lời vì nó nằm trong Kinh Thánh.

Đây là cách bạn có thể áp dụng với Thi thiên 23: “Cám ơn Chúa, vì Ngài là Đấng chăn giữ con. Cám ơn Chúa đã khiến con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh. Cám ơn Ngài dẫn con đến mé nước bình tịnh. Cám ơn Ngài bổ lại linh hồn con. Cám ơn Ngài đã dẫn con vào các lối công bình vì cớ Danh Ngài.”

Hãy dừng lại và suy nghĩ về lời cầu xin này một chút. Đã có bao giờ Chúa bắt bạn nằm xuống không? Đôi lúc chúng ta không có đủ ý thức để nghỉ ngơi hoặc thư giãn. Đôi khi Chúa buộc bạn phải nằm xuống. Thỉnh thoảng Ngài khiến chúng ta an nghỉ nơi đồng cỏ xanh vì bạn không chăm sóc bản thân mình. Đó là một điều để cảm tạ Chúa!

Đã có bao giờ bạn cảm thấy xuống tinh thần và chán nản và rồi được Chúa hồi phục lại? Chúa có dắt bạn đi đúng đường không? Dĩ nhiên! Thi thiên 23 cung cấp một cơ hội tuyệt vời để cám ơn Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm trong đời sống của bạn.

Suy gẫm Kinh Thánh bằng cách dùng phương pháp “cầu nguyện-Lời Kinh Thánh” sẽ mở cho bạn cả một thế giới mới mẻ trong Lời của Đức Chúa Trời.