“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI

GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 218
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

Con luôn luôn tin nơi Giê-xu
Bên con ngay khi giông tố phũ phàng
Tin nơi Cha con luôn vững tâm an bình
Lòng con biết chính Ngài là Giê-xu
Khi chung quanh con màn tối bao trùm
Không gian âm u gây bối rối
Duy Giê-xu thương hàn gắn tâm hồn
Đời con thỏa vui

Chính Chúa Giê-xu, chỉ duy Giê-xu
Có Chúa Giê-xu không còn lo âu vấn vương
Chúa luôn đi cùng với con từng bước
Con sống thỏa vui Chúa quá yêu con!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm cho hôn nhân bền vững - chìa khóa là gì?
"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? " A-mốt 3:3
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22
Phản ứng của một Cơ đốc nhân đối với tình trạng thiếu tình dục trong hôn nhân (hôn nhân không tình dục) nên là gì?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2