“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

GIÊ-XU, ĐẤNG DUY NHẤT TÔI CẦN

GIÊ-XU, ĐẤNG DUY NHẤT TÔI CẦN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 311
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức tôi mà thôi
Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an
Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sầu đau
Tôi không biết nơi đâu dừng chân
Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên
Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp
Rồi khi Giê-xu soi sáng trong tâm tôi
Tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi
Từ nay ước vọng bao tháng năm trông mong
Giờ tìm được nơi Giê-xu đây

Điệp Khúc:
Những tháng năm trong cuộc sống đầy gian truân
Chúa vẫn bên tôi mãi không rời
Xin dâng lòng biết ơn Thiên Chúa đầy tình thương vô đối
Lòng hằng tôn vinh Ngài mãi trong đời sống tôi
Giờ đây Chúa Trời tha thứ bao tội tình
Tôi biết Ngài hiện diện trong tôi mãi
Tình yêu của Ngài ôi biết bao ngọt ngào
Lòng hằng mong dâng lên lời ca
Tình yêu của Ngài, ôi biết bao ngọt ngào
Lòng hằng mong dâng lên lời ca
Diệu kỳ thay Ha-lê-lu-gia!

2. Ngài ngự vào đời tôi khiến lòng thấy an bình thay
Ngài đầy dịu hiền dìu tôi bước đi
Ngài nhìn vào lòng xem thấy mọi nỗi vui buồn tôi
Luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin
Trong cơn gian nguy Ngài nâng bước chân tôi đi
Nương trong đôi tay Cha yêu thương đầy nhân ái
Tình yêu của Ngài soi sáng trong tâm tôi
Tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi
Từ nay ước vọng ôi biết bao ngọt ngào
Lòng hằng mong dâng lên lời ca


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành phải làm gì nếu kết hôn với người không tin Chúa?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Là một người chồng tin kính nghĩa là gì?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20
Hẹn hò với người truyền giáo có phải là một ý tưởng hay không? Chúa không thể sử dụng nó?
"Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. " I Cô-rinh-tô 7:39
Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Lạm dụng có phải là lý do có thể chấp nhận được để ly hôn không?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16