“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 265
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


2. Bao tai ách đang dồi dập tôi, như cơn sóng dưới đáy biển sôi, 1. Tuy giông tố xô hồn mạnh thay, Satan tức muốn cắn nuốt ngay;
Nương trong Chúa chí tôi nào rúng, dẫu sóng gió thét gầm hiếp húng.
Neo tôi chắc thật an ninh bấy, quyết cứ neo vững tâm hồn đây.

Điệp khúc:
Neo tôi chắc rất chắc, chắc lắm. Bao giông tố khó thể đánh đắm. 
Tuy thân bách nhỏ bé mong manh, không trôi trác, lắc chao chòng chành. 
Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

mây muôn thớt kéo lên mù tối, sức gió cuốn nước trào khắp lối.
Tôi không núng dẫu giữa cảnh khó, đá lớn neo chắc không cần lo.

3. Khi giông tố xô giạt thuyền tôi, neo thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi.
Neo thiêng ấy mắt không nhìn thấy, giữ chiếc bách giữa dòng vững bấy.
An nhiên lướt sóng gió, bão tố, lướt đến khi sóng không còn nhô.

4. Bao reng rối đang trùm bọc tôi, cơn bi đát lướt đến cuốn trôi,
cơn giông tố khiến ban ngày tối, đứa cám dỗ lắm lời phỉnh dối.
Tôi luôn đứng vững bởi Đá Khối, ấy chính neo giữ thân hồn tôi.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về quan hệ tình dục trước hôn nhân?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2
Kinh Thánh có thực sự dạy về mối quan hệ một vợ một chồng / một vợ một chồng không?
"Đến ngày Eân-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. " I Sa-mu-ên 1: 4
Việc kiêng cữ trước hôn nhân có phải là một thông điệp thực tế?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Bỏ trốn có phải là tội lỗi không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14