“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 265
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


2. Bao tai ách đang dồi dập tôi, như cơn sóng dưới đáy biển sôi, 1. Tuy giông tố xô hồn mạnh thay, Satan tức muốn cắn nuốt ngay;
Nương trong Chúa chí tôi nào rúng, dẫu sóng gió thét gầm hiếp húng.
Neo tôi chắc thật an ninh bấy, quyết cứ neo vững tâm hồn đây.

Điệp khúc:
Neo tôi chắc rất chắc, chắc lắm. Bao giông tố khó thể đánh đắm. 
Tuy thân bách nhỏ bé mong manh, không trôi trác, lắc chao chòng chành. 
Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

mây muôn thớt kéo lên mù tối, sức gió cuốn nước trào khắp lối.
Tôi không núng dẫu giữa cảnh khó, đá lớn neo chắc không cần lo.

3. Khi giông tố xô giạt thuyền tôi, neo thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi.
Neo thiêng ấy mắt không nhìn thấy, giữ chiếc bách giữa dòng vững bấy.
An nhiên lướt sóng gió, bão tố, lướt đến khi sóng không còn nhô.

4. Bao reng rối đang trùm bọc tôi, cơn bi đát lướt đến cuốn trôi,
cơn giông tố khiến ban ngày tối, đứa cám dỗ lắm lời phỉnh dối.
Tôi luôn đứng vững bởi Đá Khối, ấy chính neo giữ thân hồn tôi.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người chồng theo Tin Lành?
"Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. " Ê-phê-sô 5:15
Các giải pháp trong Kinh thánh để giải quyết các vấn đề trong hôn nhân là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6