“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến!

Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến!
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 569
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ðêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát:  

An bình cho loài người.
Quy vinh quang cho Vua vinh hiển
Jêsus Chân Chúa. Ðêm nao khi xưa,
thiên sứ đã hát vang.
Hồng ân Cha đã ban xuống nhân gian.
Thành Bết-lê-hem đêm nay Jêsus Christ
giáng thế khắp thế giới bữa nay
dâng lên bài tụng ca.

Điệp khúc:
Chúa vì người đã hy sinh,
đức nhân từ không ví sánh,
muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua Hòa Bình.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.

2. Ðêm nao ta hoan ca cung chúc
Cứu Chúa giáng trần cứu loài người.
Mau dâng lên muôn câu ca mới.
Jêsus Chân Chúa.
Ðêm nay nơi nơi vang tiếng ca tôn thờ.
Ngàn muôn thi ca mới chúc tôn Vua.
Vì yêu thương nhân gian đành xa ngôi vinh quang
nên giáng xuống chốn tối tăm cam mang đời sầu thương.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Làm cho hôn nhân bền vững - chìa khóa là gì?
"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? " A-mốt 3:3
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10