“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 51
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Anh em dìu tay nhau cùng tiến lên đều bước nhanh.

Vô nơi thành Bê-lem miền Giu-đê, kề máng rơm.

Ðây quà từ trời đến: Ấy Chúa Con giờ nhập thế.

Cứu ta, ban ơn phước, đem niềm vui cho cuộc đời.

2. Jêsus ngày hôm nay đã giáng sinh vì chúng ta.

Trông lên trời bao la nhờ ánh sao dìu lối đi.

Xem kìa một hài nhi dung nhan hiền hòa trìu mến.

Sáng tươi hơn thiên sứ, Con Trời giáng sinh làm người.

3. Anh em đồng tung hô cùng các anh mục tử kia.

Giơ cao bàn tay lên nhìn Jêsus lòng chúc tôn.

Vui mừng vì Ngài đã đến xóa bôi bao gian ác.

Hát lên theo Thiên sứ, rao truyền tin vui bình an.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Sa-lô-môn có 1.000 vợ và thê thiếp?
"Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! " I Các Vua 2:2
Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Những điều gì nên có trong lời thề trong đám cưới / hôn nhân của người Cơ đốc?
"Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. " Mác 10:9
Kinh Thánh nói gì về việc tái hôn nếu một cuộc ly hôn xảy ra trước khi được cứu?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17
Tính tích cực độc hại là gì?
"Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. " Giê-rê-mi 31:3