Tag: 22:18

Học Cách Yêu Những Người Khó Tính

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18)

Học Cách Yêu Những Người Khó Tính

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18)