“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tổng Hợp Thánh Ca Tin Lành

CA KHÚC CHÚC TÔN

CA KHÚC CHÚC TÔN

Bài Số 479
Bài Số 297
Bài Số 404
Bài Số 261
Bài Số 181
Bài Số 84
Bài Số 340
Bài Số 409
Bài Số 372
Bài Số 595
Bài Số 122
Bài Số 1
Bài Số 120
Bài Số 492
Bài Số 155
TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

Bài Số 252
Bài Số 280
Bài Số 360
Bài Số 337
Bài Số 118
Bài Số 344
Bài Số 74
Bài Số 33
Bài Số 237
Bài Số 248
Bài Số 81
Bài Số 41
Bài Số 296
Bài Số 59
Bài Số 66
Bài Số 327
THÁNH CA TIN LÀNH BẮC MỸ

THÁNH CA TIN LÀNH BẮC MỸ

Bài Số 462
Bài Số 140
Bài Số 442
Bài Số 323
Bài Số 40
Bài Số 310
Bài Số 291
Bài Số 79
Bài Số 439
Bài Số 460
Bài Số 383
Bài Số 271
Bài Số 315

Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6