“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tổng Hợp Thánh Ca Tin Lành

CA KHÚC CHÚC TÔN

CA KHÚC CHÚC TÔN

Bài Số 146
Bài Số 509
Bài Số 404
Bài Số 475
Bài Số 349
Bài Số 338
Bài Số 26
Bài Số 292
TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

Bài Số 155
Bài Số 47
Bài Số 44
Bài Số 215
Bài Số 7
Bài Số 145
Bài Số 261
Bài Số 333
Bài Số 297
Bài Số 267
Bài Số 302
THÁNH CA TIN LÀNH BẮC MỸ

THÁNH CA TIN LÀNH BẮC MỸ

Bài Số 286
Bài Số 407
Bài Số 249
Bài Số 89
Bài Số 384
Bài Số 11
Bài Số 440
Bài Số 193
Bài Số 485
Bài Số 211
Bài Số 500
Bài Số 494
Bài Số 52
Bài Số 297
Bài Số 363
THÁNH CA BÁP TÍT BẮC MỸ

THÁNH CA BÁP TÍT BẮC MỸ

Bài Số 60
Bài Số 247
Bài Số 445
Bài Số 435
Bài Số 148
Bài Số 403
Bài Số 112
Bài Số 232
Bài Số 230
Bài Số 322

Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16