Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?

* Kinh Thánh Tham Khảo:
Châm-ngôn 31:10 - Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.
I Cô-rinh-tô 7:3 - Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy.
Ga-la-ti 5:22 - Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.