Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Thiên Sứ và Ma Quỷ

Quỷ sứ học là gì?
"Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. " II Cô-rinh-tô 1:22
Ma quỉ có thể nhập vào những vật thể không có sự sống/ vô tri không?
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. " I Phi-e-rơ 5:8
Các thiên sứ là nam hay nữ?
"Và nầy, có sáu người từ cửa trên về phía bắc mà đến, mỗi người cầm khí giới giết lát trong tay. Giữa bọn họ có một người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực. Sáu người bước vào, đứng bên bàn thờ bằng đồng. " Ê-xê-chi-ên 9:2
Có phải Sa-tan là con rắn trong Sáng thế ký chương 3?
"Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy. " Ê-xê-chi-ên 28:18
Có thần chết không?
"Thiên sứ giơ tay ra trên Giê-ru-sa-lem đặng hại nó; song Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hại dân sự rằng: Thôi! bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. " II Sa-mu-ên 24:16
Kinh Thánh nói gì về quỷ nhập / quỷ nhập? Có phải điều này vẫn còn xảy ra ngày nay?
"Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỉ ám. " Ma-thi-ơ 9:32
Thiên sứ có vẻ như thế nào?
"Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?" Hê-bơ-rơ 1:14
Sa-tan đang ở dưới địa ngục có phải không? Sa-tan đang ở đâu?
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. " I Phi-e-rơ 5:8
Ma quỉ/ Sa-tan có phải là một người, hay một thế lực/ hiện thân của các ác không?
"Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. " Gióp 1:6
Vong linh là gì?
"Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. " Ê-phê-sô 6:12
Sê-ra-phim là gì? Có phải Sê-ra-phim là những thiên sứ không?
"Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. " Ê-sai 6:1
Như thế nào, tại sao và khi nào Satan rơi khỏi thiên đàng?
"Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! " Ê-sai 14:12
Sa-tan có được ở thiên đàng không?
"Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. " Lu-ca 10:18
Kinh thánh nói gì về luân chuyển linh hồn?
"Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?" Hê-bơ-rơ 1:14
Có phải một phần ba thiên sứ đã sa ngã cùng với Lu-ci-phe?
"Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! " Ê-sai 14:12
Đức Chúa Trời đã tạo dựng các thiên sứ khi nào?
"Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. " Gióp 38:4
Con trai Đức Chúa Trời và những con gái của loài người trong Sáng thế ký 6:1-4 là ai?
"Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. " Gióp 1:6
Có thiên sứ ở giữa chúng ta không?
"Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. " Hê-bơ-rơ 13:2
Chê-ru-bim là gì? Có phải Chê-rúp là những thiên sứ không?
"Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. " Ê-xê-chi-ên 28:12
Trên thế giới ngày nay có hoạt động của ma quỷ hay không?
"Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. " Phi-líp 1:21
Có phải Đức Chúa Trời đã tạo dựng Satan?
"Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. " Giăng 1:3
Sa-tan là ai?
"Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! " Ê-sai 14:12
Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là ai?
"Song vua nước Phe-rơ-sơ đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhất, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phe-rơ-sơ. " Đa-ni-ên 10:13
Có sai không khi có những bức tượng thiên sứ?
"Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh! " Thi-thiên 99:5
Các thiên sứ có ý chí tự do không?
"Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: " Lu-ca 2:13
Tại sao Sa-tan nghĩ rằng hắn có thể đánh bại Đức Chúa Trời?
"Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! " Ê-sai 14:12
Ai là những tâm linh bị tù?
"Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. " I Phi-e-rơ 3:18
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Satan tấn công chúng ta?
"Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. " I Giăng 5:19
Thiên sứ học là gì?
"Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời. " Ma-thi-ơ 18:10
Liệu có thêm nhiều thiên sứ nữa phạm tội không?
"Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. " Lu-ca 1:35
Cơ Đốc nhân có quyền ra lệnh cho thiên sứ không?
"Chúa đã đặt Người ở dưới thiên sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng; " Hê-bơ-rơ 2:7
Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không?
"Đoạn, người bảo ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ; vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. " Đa-ni-ên 10:12
Kinh Thánh nói gì về ma quỷ?
"Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. " Ê-xê-chi-ên 28:12
Có các loại thiên sứ khác nhau nào?
"Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Mi-ca-ên, là vua các ngươi." Đa-ni-ên 10:21
Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập không?
"Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. " Rô-ma 8:9
Có phải Sa-tan có khả năng điều khiển thời tiết?
"đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. " Ê-phê-sô 2:2
Có phải vua của Ty-rơ được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 28 nhằm ám chỉ về Sa-tan?
"Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: " Ê-xê-chi-ên 28:11
Sa-tan có thể đọc được tâm trí hay biết được những suy nghĩ của chúng ta không?
"thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe, và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người), " I Các Vua 8:39
Nephilim là ai/cái gì?
"Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về giống giềnh giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy." Dân-số Ký 13:33
Các thiên sứ trưởng là gì?
"Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. " I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16
Quỷ Satan có bao nhiêu quyền lực?
"Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. " Ê-sai 14:13
Đức Chúa Trời trái nghịch với Sa-tan – nếu Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, tại sao Ngài không giết Sa-tan?
"Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững. " Ê-sai 14:24
Các thiên sứ có cánh?
"Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?" Hê-bơ-rơ 1:14
Sa-tan mạo danh là thiên sứ sáng láng có nghĩa là gì?
"mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. " Gia-cơ 1:17
Satan có tồn tại không?
"Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. " Giăng 8: 44
Sa-tan chúa của thế gian này như thế nào (II Cô-rinh-tô 4:4)?
"cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô 4:4
Kinh Thánh nói gì về thiên sứ?
"Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước k" không? " Ma-thi-ơ 8:29
Chúa có yêu Sa-tăn không?
"Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men. " Ma-thi-ơ 6:13
Thần lãnh thổ là gì?
"Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. " Giăng 12:31
Mục vụ giải cứu là gì, nó có phải là điều theo Thánh Kinh không?
"Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! " Ê-sai 14:12
Chúng ta có trở thành các thiên sứ sau khi chúng ta chết?
"Aáy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. " Cô-lô-se 1:15
Kinh Thánh ủng hộ hay ngăn cấm cầu nguyện với thiên sứ?
"Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; " Ma-thi-ơ 6:9
Tại sao thiên sứ Mi-chen chống với Sa-tan để giành xác Môi-se? (Giu-đe 9)?
"Ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông U-lai, kêu và bảo rằng: Gáp-ri-ên, hãy cho người nầy hiểu sự hiện thấy đó. " Đa-ni-ên 8:16
Ai là thiên sứ của Đức Giê-hô-va?
"Thiên sứ giơ tay ra trên Giê-ru-sa-lem đặng hại nó; song Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hại dân sự rằng: Thôi! bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. " II Sa-mu-ên 24:16
Kinh Thánh nói gì về thiên sứ Gáp-ri-ên?
"Ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông U-lai, kêu và bảo rằng: Gáp-ri-ên, hãy cho người nầy hiểu sự hiện thấy đó. " Đa-ni-ên 8:16
Tại sao Đức Chúa Trời lại không cho những thiên sứ sa ngã một cơ hội để ăn năn?
"Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đang che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. " Ê-xê-chi-ên 28:14
Thiên sứ có xuất hiện với con người ngày nay không?
"Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. " Ma-thi-ơ 2:13
Chúng ta có các thiên sứ bảo hộ cho mình không?
"Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời. " Ma-thi-ơ 18:10
Sa-tan giáo là gì?
"Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. " Giăng 8:44
Làm thế nào có thể đánh bại được các đồn lũy ma quỷ?
"Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: " II Cô-rinh-tô 10:4
Có phải ma quỷ là thiên sứ sa ngã không?
"Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. " Ma-thi-ơ 25:41
Các thiên sứ có hát không?
"Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. " Gióp 38:7
Kinh thánh nói gì về việc bị quỷ đàn áp?
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. " I Phi-e-rơ 5:8