“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tổng Hợp Thánh Ca Tin Lành

TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

Bài Số 326
Bài Số 276
Bài Số 306
Bài Số 298
Bài Số 110
Bài Số 184
Bài Số 266
CA KHÚC CHÚC TÔN

CA KHÚC CHÚC TÔN

Bài Số 124
Bài Số 578
Bài Số 296
Bài Số 409
Bài Số 346
Bài Số 138
Bài Số 209
Bài Số 459
Bài Số 69
Bài Số 86
Bài Số 361
Bài Số 447
Bài Số 530
Bài Số 168
Bài Số 52
Bài Số 467
Bài Số 155
Bài Số 345
THÁNH CA TIN LÀNH BẮC MỸ

THÁNH CA TIN LÀNH BẮC MỸ

Bài Số 166
Bài Số 395
Bài Số 366
Bài Số 264
Bài Số 323
Bài Số 152
Bài Số 89
Bài Số 240
Bài Số 278
Bài Số 274
Bài Số 199
Bài Số 272
THÁNH CA BÁP TÍT BẮC MỸ

THÁNH CA BÁP TÍT BẮC MỸ

Bài Số 8
Bài Số 149
Bài Số 210
Bài Số 405
Bài Số 88
Bài Số 234
Bài Số 200
Bài Số 247
Bài Số 381
Bài Số 282
Bài Số 267
Bài Số 330
Bài Số 257
Bài Số 471

Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Định nghĩa của Marriage là gì?
"Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, " Ma-thi-ơ 19:4
Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?
"Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô 5:20
Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Đính hôn trong thời Kinh thánh là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25