“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
ton vinh chua hang huu
thanh ca httl viet nam
thanh ca httl viet nam
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG

TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 142
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Tôi ước mơ, tôi ước mơ là viên than hồng.
Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng.
Lửa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương,
làm tan hơi giá băng sương, lửa sáng soi đêm trường.

Tôi ước mơ, tôi ước mơ là viên than hồng.
Tôi ước mơ, tôi ước mơ sẽ khơi lửa cháy mọi lòng.
Lửa bừng lên, lửa thiêu đốt tâm linh
ngọn lửa thiêng cháy quang vinh, lửa sáng soi thiên trình.

Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông,
những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông.
Nguyện xin Thánh Linh ban gió thiêng liêng trên trời,
làm lửa cháy lên bừng sáng trong tim lẻ loi.

Đêm gió mưa, đêm gió mưa lò than tro lạnh.
Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy nhiệt thành.
Nguyện thần linh hà hơi gió trên cao
là lửa thiêng cháy lên mau lửa Ngũ Tuần ban đầu.

Tôi ước mơ, tôi ước mơ là viên than hồng. 
Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng.
Lửa bừng lên, lửa thiêu đốt hư vinh,
lửa thiêng đưa dắt tâm linh vượt khó khăn thiên trình.

Đêm lắng sâu, mưa xuống mau làm than tắt dần.
Tôi ước mơ, tôi ước mơ được góp một phần
dù lòng tôi thật nhỏ bé cô đơn,
lòng hằng mong cháy to hơn lửa sáng luôn không tàn.

Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông,
những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông.
Nguyện xin Thánh Linh ban gió thiêng liêng trên trời,
làm lửa cháy lên bừng sáng trong tim lẻ loi.

Tôi ước mơ anh với tôi là viên than hồng,
xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần
để cùng khơi lửa thiêng cháy vinh quang
lửa dâng lên tới Thiên Đàng, lửa ngời sáng huy hoàng.