Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Nếu một cặp vợ chồng chưa kết hôn có quan hệ tình dục, họ có kết hôn trong mắt Đức Chúa Trời không?

Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3
Đúng là quan hệ tình dục là sự thỏa mãn cuối cùng của một cặp vợ chồng trở thành “một xương một thịt” (Sáng thế ký 2:24). Tuy nhiên, hành vi quan hệ tình dục không bình đẳng với hôn nhân. Nếu đúng như vậy, sẽ không có cái gọi là quan hệ tình dục trước hôn nhân — một khi cặp đôi quan hệ tình dục, họ sẽ kết hôn. Kinh Thánh gọi tình dục trước hôn nhân là “gian dâm”. Nó nhiều lần bị lên án trong Kinh thánh cùng với tất cả các hình thức đồi bại tình dục khác (Công 15:20; 1 Cô-rinh-tô 5: 1; 6: 13,18; 10: 8; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5: 3; Cô-lô-se 3: 5 ; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3; Giu-đe 7). Kinh thánh đề cao việc kiêng cữ trước hôn nhân như là tiêu chuẩn của sự tin kính. Quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng sai trái như ngoại tình và các hình thức vô đạo đức khác vì tất cả chúng đều liên quan đến quan hệ tình dục với người khác không phải là vợ / chồng của bạn.
Nếu một cặp vợ chồng chưa kết hôn có quan hệ tình dục, điều đó có nghĩa là họ đã kết hôn? Kinh thánh không cho chúng ta lý do để tin điều này là đúng. Hành động quan hệ tình dục có thể đã khiến họ kết hợp thể xác trong chốc lát, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã kết hợp họ với nhau như vợ chồng. Tình dục là một khía cạnh quan trọng của hôn nhân, là hành vi thể xác của hôn nhân. Tuy nhiên, tình dục giữa những người chưa kết hôn không bình đẳng với hôn nhân.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.