Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Những Quyết Định trong Cuộc Sống

Kinh Thánh nói gì về một Cơ Đốc Nhân mắc nợ?
"Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. " Rô-ma 13:8
Kinh Thánh nói gì về những phụ nữ làm việc bên ngoài nhà?
"Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo; " Tít 2: 3
Kinh thánh nói gì về việc một Cơ Đốc nhân sống độc thân?
"Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. " I Cô-rinh-tô 7:7
Kinh Thánh nói gì về vấn đề kiện tụng?
"Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? " I Cô-rinh-tô 6:1
Một Cơ Đốc Nhân có nên đi khám nhà tâm lý học/ thầy thuốc tâm thần?
"Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. " Ê-phê-sô 6:11
Một Cơ Đốc nhân có nên hợp tác kinh doanh với một người không tin không?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Làm sao tôi có thể biết được những ý muốn trong lòng tôi là đến từ Đức Chúa Trời?
"Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. " Ma-thi-ơ 15:19
Làm sao để tôi tin cậy vào nơi Đức Chúa Trời khi mà tôi đang đối diện với thất nghiệp, bị tịch thu tài sản thế chấp, hoặc phá sản?
"Trong các thứ công việc đều có ích lợi; Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. " Châm-ngôn 14:23
Cơ đốc nhân nên có cách nhìn như thế nào đối với thuyết môi trường?
"Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người: " Thi-thiên 8:6
Làm thế nào để xác định ranh giới giữa giúp đỡ người khác và để họ lợi dụng mình?
"Hễ ai xin, hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi, thì đừng đòi lại. " Lu-ca 6:30
Là một Cơ Đốc nhân thì có nên chơi điện tử không?
"Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: " Cô-lô-se 3:5
Như thế nào là ăn mặc nghiêm trang?
"Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, " I Ti-mô-thê 2:9
Đức Chúa Trời có mong đợi Cơ Đốc Nhân bầu cử?
"Chúng nó đã lập vua mà không bởi ta, lập quan trưởng mà ta không biết. Chúng nó lấy bạc vàng của mình làm thần tượng cho mình, để chúng nó bị dứt đi. " Ô-sê 8: 4
Kinh Thánh nói gì về cách thức tìm mục đích cuộc sống?
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. " I Giăng 3:2
Tại sao người ta chối bỏ Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của họ?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Kinh thánh nói gì về việc một Cơ Đốc nhân giải phẫu thẩm mỹ/phẫu thuật tạo hình?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Kinh Thánh nói gì về việc phục vụ trong quân đội?
"bèn chọn ba ngàn người Y-sơ-ra-ên: hai ngàn người đặng ở cùng mình tại Mích-ma và trên núi Bê-tên, còn một ngàn người thì ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a trong xứ Bên-gia-min. Dân sự còn lại, người cho về, ai nấy vào trong trại mình. " I Sa-mu-ên 13:2
Cơ Đốc Nhân có nên sử dụng đại từ/danh xưng yêu thích của các cá nhân chuyển giới khi đề cập đến họ?
"Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay. " Ê-sai 5:20
Cơ Đốc nhân có nên mua bảo hiểm?
"Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. " Rô-ma 14:5
Có phải Chúa Giê-su là người ăn chay? Tín hữu Cơ Đốc có cần phải ăn chay?
"Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. " Lu-ca 24:42
Một Cơ Đốc Nhân có nên tập thể dục? Kinh Thánh nói gì về sức khỏe?
"Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa. " I Ti-mô-thê 4:8
Tôi là một tín hữu Cơ Đốc nghiện hút thuốc. Làm thế nào tôi có thể từ bỏ?
"Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. " Phi-líp 4:13
Cơ Đốc nhân có nên uống thuốc trầm cảm hay những loại thuốc khỏe tinh thần khác không?
"nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. " Giăng 4:14
Cơ Đốc nhân có nên đi khám bác sĩ không?
"Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng có chỗ nào lành: rặt những vết thương, vít sưng cùng lằn mới, chưa rịt, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho êm. " Ê-sai 1:6
Cơ Đốc nhân nên phản ứng như thế nào với những người ăn xin?
"Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; " Ma-thi-ơ 25:35
Cơ đốc nhân nên có cái nhìn như thế nào về sự giàu có?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Nếu bạn có nhiều nợ, bạn có thể tạm thời ngừng dâng hiến phần mười trong khi trả cho đến hết nợ không?
"Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. " Ma-thi-ơ 5:17
Cơ Đốc nhân có nên đi đến hộp đêm không? Đi giải trí ở hộp đêm có phạm tội không?
"Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. " I Giăng 5:19