Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một Cơ Đốc Nhân có nên đi khám nhà tâm lý học/ thầy thuốc tâm thần?

Các nhà tâm lý học và các bác sỹ tâm thần là những người hành nghề trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Người ta thường lẫn lộn vai trò của họ hay pha trộn họ với những người hành nghề sức khỏe tâm thần khác như những người chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý, nhà phân tâm học, hay các tư vấn viên sức khỏe tâm thần. Có nhiều biến thể của những người hành nghề sức khỏe tâm thần đòi hỏi những con đường học vấn khác nhau và sử dụng các phương pháp trị liệu khác nhau. Các nhà tâm lý học phải đạt được một học vị tiến sỹ về tâm lý và tập trung chính yếu vào việc nghiên cứu, giảng dạy ở mức độ đại học, và duy trì những thực hành tư vấn cá nhân. Họ cũng có thể thực hiện nhiều bài đánh giá nhận thức và cảm xúc. Một bác sỹ tâm thần thực sự là một bác sỹ y khoa chuyên về các rối loạn tâm thần. Các bác sỹ tâm thần là những người hành nghề sức khỏe tâm thần duy nhất có khả năng kê đơn thuốc và được huấn luyện về các điều trị dược lý cho sức khỏe tâm thần.
Khi người ta cảm thấy nhu cầu cần đến những dịch vụ như kiểm tra bệnh rối loạn đọc hay tâm vấn, họ có thể cân nhắc việc đi gặp một bác sỹ tâm thần. Thường thì, người ta thường đi gặp một nhà tâm lý học hay những người hành nghề tâm vấn trước khi họ được chỉ đến một bác sỹ tâm thần. Một số bác sỹ tâm thần thực hành sự tâm vấn, nhưng những người khác chỉ quản lý và giám sát việc cho thuốc trong khi cộng tác với những người hành nghề khác thực hiện việc trị liệu. Như trong bất cứ ngành nghề nào, một số các nhà tâm lý học/bác sỹ tâm thần sẽ là các Cơ Đốc Nhân, và những người khác thì không phải.
Các Cơ Đốc Nhân thường muốn biết Kinh Thánh liên hệ như thế nào với những nghề nghiệp này. Sự thật là tâm lý học hay tâm thần học đều không sai theo nghĩa tội lỗi. Cả hai đều phục vụ cho những mục đích đúng đắn và hữu ích. Không người hành nghề sức khỏe tâm thần nào có khả năng hiểu hoàn toàn Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người như thế nào, cách tâm trí làm việc, tại sao chúng ta cảm nhận và hành xử theo cách chúng ta làm. Trong khi có rất nhiều các lý thuyết thế gian, lấy con người làm tâm điểm, về các vấn đề tâm thần và cảm xúc, cũng có nhiều người tin kính liên quan đến những ngành nghề này cố tìm cách hiểu tâm trí con người từ một quan điểm theo Kinh Thánh. Đối với các Cơ Đốc Nhân, tốt nhất là cố tìm cho được một người hành nghề tin kính tuyên xưng mình là tín nhân, có thể biểu đạt sự hiểu biết về Kinh Thánh, và biểu lộ tính cách tin kính. Bất cứ tâm vấn nào chúng ta nhận được phải được lọc qua Kinh Thánh để, như với mọi thứ trên thế gian, chúng ta có thể nhận thức rõ được cái gì đúng và cái gì sai.
Một Cơ Đốc Nhân có nên đi khám nhà tâm lý học/ thầy thuốc tâm thần?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.