Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Sự Sáng Tạo

Tại sao Đức Chúa Trời dùng xương sườn của A-đam để tạo nên Ê-va?
"Nầy, một con thú thứ hai, in như con gấu; nó đứng nghiêng nửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng, giữa những răng; và người ta bảo nó rằng: Hãy chổi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. " Đa-ni-ên 7:5
Lý thuyết khoảng cách là gì? Đã có bất cứ điều gì xảy ra giữa Sáng Thế Ký 1:1 và đoạn 1:2?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Tại sao thuyết sáng tạo theo Kinh Thánh lại rất quan trọng?
"Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, " I Cô-rinh-tô 15:22
Tuổi của trái đất là gì? Trái đất bao nhiêu tuổi?
"Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. " Rô-ma 14:1
Có phải A-đam và Ê-va phạm tội là do họ ăn trái cấm hay không?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Điều gì đã xảy ra trong mỗi ngày của sự Tạo Dựng?
"Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. " Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8
Kinh Thánh nói gì về việc so sánh giữa sáng tạo và tiến hóa?
"vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. " Rô-ma 1:25
Câu chuyện Tạo Dựng Buổi Sáng Thế Kinh Thánh là gì?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1:1
Niềm tin về sự sáng tạo ảnh hưởng như thế nào đến phần còn lại của thần học?
"Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. " Ô-sê 6:2
Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra một vũ trụ to lớn và các hành tinh khác nếu chỉ có sự sống trên trái đất?
"tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ. " Ê-sai 43:7
Trận lụt thời Nô-ê toàn cầu hay cục bộ?
"thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. " II Phi-e-rơ 3:6
Kinh Thánh nói gì về khủng long? Có khủng long trong Kinh Thánh không?
"(040-10) Nầy, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi; Nó ăn cỏ như con bò. " Gióp 40:15
Những khám phá về con tàu của Nô-ê có quan trọng không?
"Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, " Rô-ma 1:19
Làm thế nào có thể có ánh sáng vào ngày đầu tiên của Sáng thế nếu mặt trời đã không được tạo ra cho đến ngày thứ tư?
"Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. " I Giăng 1:5
Tại sao Đức Chúa Trời đặt cây biết điều thiện và điều ác trong Vườn Ê-đen?
"Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? " Rô-ma 7:24
Có thể nào một số câu chuyện trong Kinh Thánh đã được sao chép lại từ những huyền thoại và truyền thuyết của các tôn giáo khác không?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16