Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh có dạy rằng có một ân tứ của đời sống độc thân không?

Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
Ma-thi-ơ 19: 9
Hai đoạn văn trong Tân Ước thường được sử dụng để thảo luận về điều đôi khi được gọi là “món quà của sự độc thân”. Đầu tiên là Ma-thi-ơ 19: 9–12, “\'Ta nói với các ngươi rằng bất cứ ai ly hôn với vợ mình, ngoại trừ sự bất trung trong hôn nhân và kết hôn với một người phụ nữ khác, đều phạm tội ngoại tình.\' Các môn đồ nói với Người rằng: Nếu đây là tình trạng vợ chồng, thì thà đừng lấy nhau. Chúa Jêsus đáp: \'Không phải ai cũng có thể nhận lời này, nhưng chỉ những người đã được ban cho. Đối với một số người là hoạn quan bởi vì họ được sinh ra theo cách đó; những người khác đã được làm theo cách đó bởi đàn ông; và những người khác đã từ bỏ hôn nhân vì nước thiên đàng. Người có thể chấp nhận điều này nên chấp nhận nó. \'”
Cụm từ chỉ những người mà nó đã được trao dùng để chỉ những người nhận được cái mà một số người gọi là “món quà của sự độc thân” hoặc “món quà của sự độc thân”. Bất kể chúng ta gọi món quà là gì, Chúa Giê-su dạy rằng hầu hết mọi người không tự nhiên muốn sống độc thân và sống độc thân suốt đời. Trong số các trường hợp ngoại lệ, hai là thuộc về thể chất, và một là về đạo đức hoặc tôn giáo: 1) một số hôn nhân từ trước do bản chất tự nhiên của họ — họ được sinh ra không có mong muốn kết hôn; 2) một số không kết hôn vì một số hành động bạo lực do người khác gây ra cho họ; và 3) một số, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, đã chọn từ bỏ hôn nhân vì lợi ích của vương quốc. Những người độc thân như vậy đã nhận được một món quà đặc biệt từ Chúa.
The other pertinent passage is 1 Corinthians 7. In this chapter Paul states that it is not wrong to get married, but that it is better if a Christian can stay single. (The reason is that a married man’s attention is “divided” between pleasing the Lord and pleasing his wife; a single man is free to be more focused on the Lord’s work, verses 32-34.) Paul says, “I wish that all men were [unmarried] as I am. But each man has his own gift from God; one has this gift, another has that” (verse 7). Paul is careful to state that this is “a concession, not . . . a command” (verse 6). The ability to stay single and serve God apart from marriage is a gift. Paul and some others had this gift, but not everyone.
Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
I Cô-rinh-tô 7: 2
Như chúng ta thấy, Kinh thánh không gọi đây rõ ràng là “món quà của đời sống độc thân”, nhưng nó bày tỏ rằng khả năng vẫn chưa kết hôn để phụng sự Đức Chúa Trời trọn vẹn hơn là một món quà. Hầu hết những người trưởng thành đều mong muốn kết hôn, và mong muốn này không phải là tội lỗi. Thật vậy, hôn nhân có thể giúp chúng ta tránh khỏi tội lỗi: “Vì có quá nhiều điều trái đạo đức, nên mỗi người nam nên có vợ riêng và mỗi người nữ phải có chồng của mình” (1 Cô-rinh-tô 7: 2). Thay vì tham gia vào việc vô luân, các tín đồ phải kết hôn. Tình dục trong hôn nhân giữa một nam và một nữ hoặc sống độc thân - đây là hai lựa chọn duy nhất cho các Cơ đốc nhân.
Mặc dù Kinh Thánh nói về sự độc thân như một món quà, nhưng nó không được liệt kê cùng với những món quà thiêng liêng (1 Cô-rinh-tô 12; Rô-ma 12). Độc thân là món quà mà thượng đế ban tặng cho tất cả mọi người, ít nhất là tạm thời. Đối với một số người, món quà của sự độc thân là vĩnh viễn; đối với những người khác, Đức Chúa Trời lấy đi món quà đó và ban tặng món quà hôn nhân vào đúng vị trí của nó. Kinh thánh khuyến khích những người độc thân phụng sự Cơ đốc rằng họ là một phần quan trọng trong gia đình của Đức Chúa Trời.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19: 9 - Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
I Cô-rinh-tô 7: 2 - Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.