Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?

Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.
Giăng 15:14
Có một số điều cần xem xét trong câu hỏi này. Trước hết, hãy định nghĩa “Cơ Đốc giáo”. Nhiều người cho rằng họ là Cơ đốc nhân chỉ vì họ không theo bất kỳ tôn giáo nào khác. Họ đến nhà thờ và đồng ý với hầu hết những gì Kinh Thánh nói. Tuy nhiên, Kinh thánh định nghĩa Cơ đốc nhân là môn đồ hoặc người đi theo Chúa Giê-su Christ (Công vụ 11:26). Cơ-đốc nhân là người đã chấp nhận cái chết, sự chôn và sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ như sự trả giá cho tội lỗi của chính mình (Giăng 1:12; Công vụ 16:31). Một môn đệ của Chúa Kitô đã chọn “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” Chúa Giêsu (Lc 9:23). Vì vậy, bất cứ điều gì Chúa Giêsu bảo phải làm qua Lời Ngài, người Kitô hữu sẽ tìm cách thực hiện. Chúng ta không trở thành Kitô hữu bằng cách làm những điều tốt lành; nhưng vì là Cơ Đốc nhân nên chúng ta muốn vâng phục Chúa Giê-su trong mọi việc (Ê-phê-sô 2:8-9; Gia-cơ 2:26). Trong Giăng 15:14, Chúa Giê-su nói: “Các ngươi là bạn của ta nếu các ngươi làm theo điều ta dặn bảo”.
Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi.
Ma-la-chi 2:14
Vì vậy, một Cơ đốc nhân đưa ra những lựa chọn trong cuộc sống dựa trên những gì tôn vinh Chúa Giê-su (1 Cô-rinh-tô 10:31). Tốt hơn là hỏi liệu một tình huống có “được phép” hay không bằng cách hỏi “Điều này sẽ tôn vinh Chúa của tôi như thế nào?” Chúa đã tạo dựng nên hôn nhân và đó là định nghĩa của Ngài mà chúng ta nên sử dụng làm nền tảng cho mình. Đức Chúa Trời định nghĩa hôn nhân là một mối quan hệ trọn đời, trong đó người đàn ông rời bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình. Cả hai trở nên “một xương một thịt” và sự kết hợp không được bị tan rã bởi ý muốn của con người (Sáng thế ký 2:24; Mác 10:7-9; Ê-phê-sô 5:31). Ma-la-chi 2:14 cho chúng ta biết lý do Đức Chúa Trời ghét ly hôn là vì Ngài hiện diện khi một cặp vợ chồng thề nguyện. Theo Kinh thánh, hôn nhân là sự kết hợp của một người nam và một người nữ trong một giao ước tinh thần và thể chất cho cuộc sống. Sự kết hợp đó là lý do để ăn mừng và đáng được chúng ta tôn trọng.
Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
Rô-ma 13:1
Một số cặp vợ chồng ngày nay, đặc biệt là những người lớn tuổi, muốn chung sống như những cặp vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hợp pháp. Thông thường, điều này được thực hiện vì một số lợi ích tài chính được nhận thấy hoặc vì mục đích đơn giản. Một số cặp vợ chồng này trải qua một buổi lễ tôn giáo trong nhà thờ và coi như họ đã kết hôn trước mặt Chúa. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng đang tìm kiếm một " cuộc hôn nhân thiêng liêng " trong khi tránh một cuộc hôn nhân hợp pháp là tìm cách trốn tránh những yêu cầu của luật pháp, và điều đó gây ra một loạt vấn đề mới cho Cơ đốc nhân (Rô-ma 13:1-7). Nếu một cặp vợ chồng lớn tuổi tin rằng ý muốn của Chúa là họ ở bên nhau, họ nên kết hôn theo luật pháp của đất nước và tin cậy Chúa về tài chính.
Không có cơ sở kinh thánh nào cho việc sống chung, ngay cả khi cả hai người có ý định chung sống một vợ một chồng suốt đời. Những ý định không thành, và việc thiếu sự cam kết thực sự trong hôn nhân khiến việc chia tay trở nên dễ dàng hơn. Không kết hôn, mối quan hệ này là trái đạo đức tình dục và bị Kinh thánh lên án (Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:2). Thuật ngữ “bạn đời” nghe có vẻ mang tính thăm dò và có một lịch sử đáng nghi vấn. Nó ngụ ý rằng mối quan hệ không được chấp nhận về mặt pháp lý hoặc đạo đức và nó có thể không kéo dài. Nó bỏ qua giao ước mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên hôn nhân. Đối với một cặp vợ chồng theo đạo Thiên Chúa, thuật ngữ như vậy sẽ gây ra sự nghi ngờ ngay lập tức về danh tiếng của họ và cuối cùng là danh tiếng của Chúa Kitô. Bất kỳ cặp vợ chồng Cơ-đốc nào đang cân nhắc việc “kết hôn trong đời” nên hỏi: “Việc chúng ta bỏ qua hôn nhân truyền thống sẽ tôn vinh Chúa Giê-su như thế nào?”
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 15:14 - Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.
Ma-la-chi 2:14 - Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi.
Rô-ma 13:1 - Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:2 - Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jêsus mà truyền cho anh em những điều răn nào.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.