Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Nếu một cặp vợ chồng có thai trước khi kết hôn thì họ có phải đăng ký kết hôn không?

Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Ê-phê-sô 5:3
Tình dục trước hôn nhân đã trở nên quá phổ biến trong xã hội của chúng ta, thậm chí đến mức được mong đợi, đến nỗi nhiều Cơ đốc nhân tự xưng thậm chí không coi đó là tội lỗi. Nền văn hóa của chúng ta cho rằng mọi người không có đủ khả năng tự kiểm soát cần thiết để kiêng cữ cho đến khi kết hôn, vì vậy ý ​​tưởng này đã trở nên phi thực tế. Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời không thay đổi và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là vô đạo đức (Ma-thi-ơ 15:19; 1 Cô-rinh-tô 6:9, 6:13, 7:2; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19 ; Ê-phê-sô 5:3).
Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
I Cô-rinh-tô 6:18
Bất kỳ người nào đã trở thành một Cơ đốc nhân được tái sinh bằng cách đặt đức tin và sự tin cậy của mình vào Đấng Christ thì không còn thuộc về chính họ nữa. I Cô-rinh-tô 6:18-20 (NLT) nói, “Hãy tránh xa tội lỗi tình dục! Không có tội lỗi nào khác ảnh hưởng rõ ràng đến cơ thể như tội lỗi này. Đối với sự vô đạo đức tình dục là một tội lỗi chống lại chính cơ thể của bạn. Hay bạn không biết rằng thân xác bạn là đền thờ của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong bạn và được Thiên Chúa ban cho bạn? Bạn không thuộc về chính mình, vì Chúa đã mua bạn với một giá đắt. Vì vậy, bạn phải tôn vinh Thiên Chúa với cơ thể của bạn.”
Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.
Ê-phê-sô 4:30
Bỏ qua kế hoạch của Đức Chúa Trời về hôn nhân, tình dục và gia đình luôn dẫn đến những loại hậu quả thuộc linh hoặc thể chất sau: làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30), tội lỗi, xấu hổ, hối hận, mất tôn trọng bản thân và người khác, chia rẽ trong gia đình và giữa các tín đồ, gương mẫu kém, nỗi đau cho người phối ngẫu tương lai, mang thai ngoài ý muốn, phá thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đức Chúa Trời muốn tình dục là một biểu hiện thân mật của tình yêu và sự cam kết, chỉ được chia sẻ giữa vợ và chồng. Tình dục chỉ vì niềm vui thể xác làm tổn hại đến tâm linh của chúng ta và kéo chúng ta ra khỏi mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Bất cứ ai mắc lỗi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân đều có thể được tha thứ, ngay cả khi lỗi lầm đó dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. I Giăng 1:9 nói, “Nhưng nếu chúng ta xưng tội mình với Ngài, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều ác.” Điều này không có nghĩa là Ngài sẽ xóa bỏ hậu quả của những hành động của chúng ta, nhưng chúng ta có thể được phục hồi phần thuộc linh bằng cách thú nhận và ăn năn tội lỗi của mình. Điều này có nghĩa là quay lưng lại với tội lỗi của chúng ta và cam kết yêu thương và phục vụ Chúa Kitô.
Có một số trường hợp kết hôn trước khi sinh con sẽ là điều khôn ngoan. Nếu một cặp vợ chồng cam kết đã dự định kết hôn lại phạm tội tà dâm dẫn đến mang thai, thì có lẽ gia đình và đứa trẻ sẽ dễ dàng kết hôn hơn trước khi chúng được sinh ra. Nhưng nếu một cặp vợ chồng chưa cam kết phạm tội giống nhau, thì việc kết hôn sẽ không khiến họ xứng đáng trước mắt Đức Chúa Trời. Trong tình huống như vậy, kết hôn sẽ chỉ khiến họ rơi vào cảnh hôn nhân thất bại. Kinh Thánh không hướng dẫn người ta nên kết hôn hay không trong những trường hợp này, mặc dù cả cha và mẹ vẫn có nghĩa vụ hỗ trợ con cái về mặt tình cảm, tinh thần và tài chính.
Không ai trong chúng ta được xưng công bình với Đức Chúa Trời qua việc làm. Chúng ta được cứu chỉ bởi đức tin, tin cậy nơi Chúa Giê-xu Christ để cứu chúng ta khỏi tội lỗi dẫn đến sự chết. Kinh Thánh nói: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Đức Chúa Trời không muốn chúng ta cố gắng sửa chữa những điều sai trái của mình, nhưng Ngài muốn chúng ta dâng tấm lòng của mình cho Ngài. Bằng cách buông bỏ ý riêng và vâng phục quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, chúng ta không những được đảm bảo có một đời sống viên mãn trên đất mà còn có một nơi vĩnh cửu trên trời.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:3 - Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
Ê-phê-sô 4:30 - Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.
I Giăng 1:9 - Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.