“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BÀI CA NGỢI KHEN

BÀI CA NGỢI KHEN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 35
Hợp âm: (Fm)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Giê-hô-va.
Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi khen Ha-lê-lu-gia. (Ha-lê-lu-gia)

1.Khá hát xướng trong nhà Giê-hô-va, 
chúc tán Chúa trong hành lang nhà Ngài.
Cất tiếng hát reo mừng trong hoan ca.
Đến trước Chúa ca ngợi Vua đời đời.
Đức Giê-hô-va (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)
Đức Giê-hô-va, (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)

2. Khá hát xướng ca ngợi danh Jêsus, chúc tán Chúa Vua quyền năng đời đời.
Cất tiếng hát reo mừng trong hoan ca.
Đến trước Chúa ca ngợi Vua đời đời.
Chúa Jêsus ôi! (Ha-lê-lu-gia) Chúng con yêu Ngài (Ha-lê-lu-gia)
Chúa Jêsus ôi! (Ha-lê-lu-gia) Chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người chồng?
"đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. " Công-vụ 13:22