Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Hôn nhân có cản trở mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời không?

Phao-lô đề cập đến vấn đề hôn nhân có thể cản trở mối quan hệ của một người với Đức Chúa Trời trong 1 Cô-rinh-tô 7. Vì điều này, ông nói rằng tốt nhất là một người nên giữ nguyên như cũ — độc thân. Nhưng anh ấy hiểu rằng khả năng xử lý cuộc sống độc thân mà không “cháy” hết mình với đam mê không phải là món quà ban tặng cho tất cả mọi người (các câu 7-9). Ông nói trong các câu 32-35 rằng những người chưa kết hôn có thể hầu việc Chúa một cách “không bị cản trở” vì họ không cần phải tập trung một phần cuộc sống của mình vào việc làm hài lòng vợ / chồng của họ. Nhưng ông cũng nói rằng dù đã kết hôn hay chưa, chúng ta nên tập trung vào việc phụng sự Đấng Christ (các câu 28-31).
Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.
Ma-thi-ơ 8:14
Nhưng thực tế là Chúa Giê-su không chỉ gọi những người đàn ông độc thân — và thậm chí còn chọn Phi-e-rơ, một người đàn ông đã có gia đình (Ma-thi-ơ 8:14), làm một trong ba môn đồ thân cận nhất — cho thấy rằng hôn nhân không cần phải cản trở sự thân mật của một người với Đấng Christ. Tương tự như vậy, trong Cựu Ước có hai cá nhân (trong số những người khác) có quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Một người là Daniel; một người khác là Moses. Một người độc thân; một người đã kết hôn. Vì vậy, hôn nhân không phải là một yếu tố để xác định sự thân mật với Đức Chúa Trời. Tiểu sử Cơ đốc của những người đàn ông như Hudson Taylor , George Mueller và Jim Elliot cũng sẽ chỉ ra rằng sự thân thiết của một người với Đấng Christ không cần phải giảm đi khi kết hôn.
Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.
Truyền-đạo 4: 9
Chìa khóa để hôn nhân không làm ảnh hưởng đến sự thân mật của một người với Đấng Christ là chắc chắn kết hôn “trong Chúa” (1 Cô-rinh-tô 7:39) hoặc nói một cách khác là không trở nên bị chế nhạo một cách bất bình đẳng (2 Cô-rinh-tô 6:14 ) bằng cách kết hôn với một người không tin Chúa hoặc một tín đồ không có nền tảng giáo lý giống nhau hoặc cùng mong muốn hết lòng phụng sự Đấng Christ. Thay vào đó, nếu một người kết hôn “trong Chúa”, những lời tuyên bố trong Kinh Thánh liên quan đến lợi ích của một người bạn đồng hành tốt sẽ trở thành sự thật (Châm-ngôn 27:17; Truyền-đạo 4: 9-12), và người phối ngẫu trở thành sự trợ giúp và khích lệ trong bước đi của một người. Đấng Christ.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 8:14 - Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.
Truyền-đạo 4: 9 - Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.