Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tái hôn sau ly hôn có phải lúc nào cũng ngoại tình?

Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
Ma-la-chi 2:16
Trước khi bắt đầu trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nhắc lại rằng, "Đức Chúa Trời ghét sự ly hôn" (Ma-la-chi 2:16). Đau đớn, bối rối và thất vọng mà hầu hết mọi người trải qua sau khi ly hôn chắc chắn là một phần lý do khiến Đức Chúa Trời ghét ly hôn. Theo Kinh thánh, vấn đề còn khó hơn cả vấn đề ly hôn, là vấn đề tái hôn. Đại đa số những người ly hôn hoặc tái hôn hoặc cân nhắc việc tái hôn. Kinh thánh nói gì về điều này?
Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
Ma-thi-ơ 5:32
Ma-thi-ơ 19: 9 chép: "Ta nói cho các ngươi biết rằng hễ ai ly hôn vợ mình, ngoại trừ sự bất trung trong hôn nhân và cưới một người phụ nữ khác, đều phạm tội ngoại tình." Xem thêm Ma-thi-ơ 5:32. Các Kinh thánh này nói rõ rằng tái hôn sau khi ly hôn là ngoại tình, ngoại trừ trường hợp "không chung thủy trong hôn nhân". Liên quan đến "điều khoản ngoại lệ" này và ý nghĩa của nó, vui lòng đọc các bài viết sau:
(ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên để vợ.
I Cô-rinh-tô 7:11
Theo quan điểm của chúng tôi, có một số trường hợp cho phép ly hôn và tái hôn mà việc tái hôn được coi là ngoại tình. Những trường hợp này sẽ bao gồm việc ngoại tình không ăn năn và bị người vợ không tin tưởng bỏ rơi người hôn phối. Chúng tôi không nói rằng một người trong hoàn cảnh như vậy nên tái hôn. Kinh thánh chắc chắn khuyến khích duy trì tình trạng độc thân hoặc hòa giải sau khi tái hôn (1 Cô-rinh-tô 7:11). Đồng thời, quan điểm của chúng ta là Đức Chúa Trời ban lòng thương xót và ân điển của Ngài cho người vô tội trong vụ ly hôn và cho phép người đó tái hôn.
Một người ly hôn vì một lý do khác với những lý do được liệt kê ở trên, và sau đó tái hôn đã phạm tội ngoại tình (Lu-ca 16:18). Sau đó, câu hỏi trở thành, liệu cuộc tái hôn này có phải là một "hành động" ngoại tình, hay một "trạng thái" ngoại tình. Thì hiện tại của tiếng Hy Lạp trong Ma-thi-ơ 5:32; 19: 9; và Lu-ca 16:18 có thể chỉ ra tình trạng ngoại tình liên tục. Đồng thời, hiện tại trong tiếng Hy Lạp không phải lúc nào cũng biểu thị hành động liên tục. Đôi khi nó chỉ đơn giản có nghĩa là một cái gì đó đã xảy ra (hiện tại Aoristic, Punctiliar hoặc Gnomic). Ví dụ, từ "ly hôn" trong Ma-thi-ơ 5:32 là thì hiện tại, nhưng ly hôn không phải là một hành động liên tục. Quan điểm của chúng tôi rằng tái hôn, dù trong hoàn cảnh nào, không phải là tình trạng ngoại tình liên tục. Chỉ có hành động tái hôn mới là ngoại tình.
Trong Luật Cựu Ước, hình phạt cho tội ngoại tình là chết (Lê-vi Ký 20:10). Đồng thời, Phục truyền Luật lệ Ký 24: 1-4 đề cập đến việc tái hôn sau khi ly hôn, không gọi đó là ngoại tình và không yêu cầu án tử hình đối với người hôn phối đã tái hôn. Kinh thánh nói rõ ràng rằng Đức Chúa Trời ghét việc ly hôn (Ma-la-chi 2:16), nhưng không nơi nào nói rõ rằng Đức Chúa Trời ghét việc tái hôn. Kinh thánh không ra lệnh cho một cặp vợ chồng tái hôn ly hôn. Phục truyền luật lệ ký 24: 1-4 không mô tả cuộc tái hôn là không hợp lệ. Kết thúc một cuộc tái hôn thông qua ly hôn sẽ là tội lỗi giống như kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên thông qua ly hôn. Cả hai sẽ bao gồm việc phá bỏ lời thề trước mặt Chúa, giữa hai vợ chồng, và trước mặt các nhân chứng.
Dù trong hoàn cảnh nào, một khi cặp vợ chồng tái hôn, họ nên cố gắng sống đời sống vợ chồng trong sự chung thủy, theo cách tôn kính Đức Chúa Trời, với Đấng Christ là trung tâm của cuộc hôn nhân của họ. Một cuộc hôn nhân là một cuộc hôn nhân. Đức Chúa Trời không xem cuộc hôn nhân mới là không hợp lệ hay ngoại tình. Một cặp vợ chồng tái hôn nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và cho nhau - và tôn vinh Ngài bằng cách làm cho cuộc hôn nhân mới của họ lâu bền và lấy Đấng Christ làm trung tâm (Ê-phê-sô 5: 22-33).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-la-chi 2:16 - Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
Ma-thi-ơ 5:32 - Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
I Cô-rinh-tô 7:11 - (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên để vợ.
Ma-thi-ơ 5:32 - Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
Ma-la-chi 2:16 - Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
Ê-phê-sô 5: 22 - Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.