Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?

Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Ma-thi-ơ 19: 8
Trước hết, cho dù người ta có quan điểm nào về vấn đề ly hôn, thì điều quan trọng cần nhớ là Ma-la-chi 2:16: “ Tôi ghét ly hôn , CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán.” Theo Kinh thánh, hôn nhân là sự cam kết trọn đời. “Vì vậy, chúng không còn là hai, mà là một. Vậy, sự gì Đức Chúa Trời đã kết hợp với nhau, chớ để loài người phân rẽ ”(Ma-thi-ơ 19: 6). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhận ra rằng, vì các cuộc hôn nhân liên quan đến hai con người tội lỗi, nên các cuộc ly hôn sẽ xảy ra. Trong Cựu Ước, Ngài đặt ra một số luật để bảo vệ quyền của những người ly hôn, đặc biệt là phụ nữ (Phục truyền luật lệ ký 24: 1–4). Chúa Giê-su chỉ ra rằng những luật này được ban cho vì lòng người cứng rắn, không phải vì những luật đó là mong muốn của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 19: 8).
Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
Ma-thi-ơ 5:32
Theo Kinh thánh, tranh cãi về việc ly hôn và tái hôn có được phép chủ yếu xoay quanh những lời của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 5:32 và 19: 9. Cụm từ “ngoại trừ sự bất trung trong hôn nhân” là điều duy nhất trong Kinh thánh có thể cho phép Đức Chúa Trời cho phép ly hôn và tái hôn. Nhiều người thông dịch hiểu “điều khoản ngoại lệ” này là ám chỉ sự “không chung thủy trong hôn nhân” trong thời kỳ “hứa hôn”. Theo phong tục Do Thái, một người nam và một người nữ được coi là đã kết hôn ngay cả khi họ vẫn còn đính hôn hoặc “hứa hôn”. Theo quan điểm này, sự vô luân trong thời kỳ “hứa hôn” này sau đó sẽ là lý do chính đáng duy nhất để ly hôn.
Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
Ma-thi-ơ 19: 9
Tuy nhiên, từ tiếng Hy Lạp được dịch là “không chung thủy trong hôn nhân” là một từ có thể có nghĩa là bất kỳ hình thức đồi bại tình dục nào. Nó có thể có nghĩa là gian dâm, mại dâm, ngoại tình, v.v ... Chúa Giê-su có thể nói rằng có thể cho phép ly dị nếu phạm tội vô luân. Quan hệ tình dục là một phần không thể thiếu của mối quan hệ hôn nhân: “hai người sẽ trở nên một xương một thịt” (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19: 5; Ê-phê-sô 5:31). Do đó, bất kỳ sự phá vỡ ràng buộc nào do quan hệ tình dục ngoài hôn nhân có thể là một lý do được phép ly hôn. Nếu vậy, Chúa Giê-su cũng có ý nghĩ về việc tái hôn trong phân đoạn này. Cụm từ “và kết hôn với người khác” (Ma-thi-ơ 19: 9) chỉ ra rằng việc ly hôn và tái hôn được cho phép trong một trường hợp của điều khoản ngoại lệ, bất kể nó được hiểu là gì. Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ bên vô tội mới được phép tái hôn. Mặc dù không được nêu trong văn bản, Có vẻ như khoản tiền trợ cấp cho việc tái hôn sau khi ly hôn là lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho kẻ bị phạm tội, chứ không phải cho kẻ đã phạm tội vô luân. Có thể có những trường hợp “bên có tội” được phép tái hôn, nhưng chúng không được trình bày rõ ràng trong văn bản này.
Một số người hiểu 1 Cô-rinh-tô 7:15 là một “ngoại lệ” khác, cho phép tái hôn nếu người phối ngẫu không tin Chúa ly hôn với một người tin Chúa. Tuy nhiên, bối cảnh không đề cập đến việc tái hôn mà chỉ nói rằng một người tin Chúa không bị ràng buộc phải tiếp tục cuộc hôn nhân nếu người phối ngẫu không tin đạo muốn rời đi. Những người khác cho rằng lạm dụng (vợ / chồng hoặc con cái) là lý do chính đáng để ly hôn mặc dù nó không được liệt kê như vậy trong Kinh thánh. Mặc dù điều này rất có thể xảy ra với trường hợp này, nhưng không bao giờ là khôn ngoan nếu đoán trước Lời Chúa.
Đôi khi thất bại trong cuộc tranh luận về điều khoản ngoại lệ là thực tế rằng, bất kể "sự không chung thủy trong hôn nhân" có nghĩa là gì, nó là một sự cho phép ly hôn, không phải là một yêu cầu cho nó. Ngay cả khi phạm tội ngoại tình , một cặp vợ chồng có thể, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, học cách tha thứ và bắt đầu xây dựng lại hôn nhân của họ. Chúa đã tha thứ cho chúng ta rất nhiều điều nữa. Chắc chắn chúng ta có thể noi gương Ngài và thậm chí có thể tha thứ tội ngoại tình (Ê-phê-sô 4:32). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người phối ngẫu không ăn năn và tiếp tục sống vô luân. Đó là nơi có thể áp dụng Ma-thi-ơ 19: 9. Nhiều người cũng muốn nhanh chóng tái hôn sau khi ly hôn khi Đức Chúa Trời có thể muốn họ sống độc thân. Đôi khi Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người sống độc thân để sự chú ý của họ không bị chia rẽ (1 Cô-rinh-tô 7: 32–35). Tái hôn sau khi ly hôn có thể là một lựa chọn trong một số trường hợp, nhưng điều đó không có nghĩa đó là lựa chọn duy nhất.
Kinh thánh nói rõ ràng rằng Đức Chúa Trời ghét ly dị (Ma-la-chi 2:16) và sự hòa giải và tha thứ nên đánh dấu cuộc sống của một tín đồ (Lu-ca 11: 4; Ê-phê-sô 4:32). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời công nhận rằng sự ly hôn sẽ xảy ra, ngay cả giữa các con cái của Ngài. Một tín đồ đã ly hôn và / hoặc tái hôn không nên cảm thấy mình ít được Đức Chúa Trời yêu thương hơn, ngay cả khi việc ly hôn và / hoặc tái hôn không được đề cập trong điều khoản ngoại lệ có thể có của Ma-thi-ơ 19: 9.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19: 8 - Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Ma-thi-ơ 5:32 - Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
Ma-thi-ơ 19: 9 - Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
I Cô-rinh-tô 7:15 - Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.
I Cô-rinh-tô 7: 32 - Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng.
Ma-thi-ơ 19: 9 - Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.