Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tôi đã ly hôn. Tôi có thể tái hôn theo Kinh thánh không?

Chúng tôi thường nhận được những câu hỏi như “Tôi ly hôn vì lý do như vậy và lý do như vậy. Tôi có thể tái hôn không? ” “Tôi đã ly hôn hai lần - lần thứ nhất vì vợ / chồng ngoại tình, lần thứ hai vì không hòa hợp. Tôi đang hẹn hò với một người đàn ông đã ba lần ly hôn — lần thứ nhất vì không hợp nhau, lần thứ hai vì ngoại tình về phía anh ta, lần thứ ba vì ngoại tình về phía vợ của anh ta. Chúng ta kết hôn với nhau được không? ” Những câu hỏi như thế này rất khó trả lời vì Kinh thánh không đi sâu chi tiết về các trường hợp tái hôn sau khi ly hôn.
Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.
I Cô-rinh-tô 7: 12
Điều chúng ta có thể biết chắc là kế hoạch của Đức Chúa Trời cho một cặp vợ chồng kết hôn miễn là cả hai vợ chồng còn sống (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19: 6). Khoản trợ cấp cụ thể duy nhất cho việc tái hôn sau khi ly hôn là dành cho tội ngoại tình (Ma-thi-ơ 19: 9), và thậm chí điều này còn được tranh luận giữa các Cơ đốc nhân. Một khả năng khác là đào ngũ — khi một người phối ngẫu không tin Chúa rời bỏ một người phối ngẫu tin tưởng (1 Cô-rinh-tô 7: 12–15). Tuy nhiên, đoạn văn này không đề cập cụ thể đến việc tái hôn, chỉ nói đến việc phải ở trong một cuộc hôn nhân. Các trường hợp lạm dụng thể xác, tình dục hoặc tình cảm nghiêm trọng có thể là nguyên nhân đủ để ly thân, nhưng Kinh thánh không nói đến những tội lỗi này trong bối cảnh ly hôn hoặc tái hôn.
Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.
I Cô-rinh-tô 7: 9
Chúng tôi biết chắc chắn hai điều. Chúa ghét ly hôn(Ma-la-chi 2:16), và Đức Chúa Trời nhân từ và tha thứ. Mọi cuộc ly hôn đều là kết quả của tội lỗi, do một bên vợ hoặc chồng hoặc cả hai. Chúa có tha thứ cho việc ly hôn không? Chắc chắn rồi! Ly hôn không kém phần có thể tha thứ hơn bất kỳ tội lỗi nào khác. Đức tin nơi Chúa Giê-su Christ được tha thứ mọi tội lỗi (Ma-thi-ơ 26:28; Ê-phê-sô 1: 7). Nếu Chúa tha thứ cho tội lỗi ly hôn, điều đó có nghĩa là bạn được tự do tái hôn? Không cần thiết. Đôi khi Đức Chúa Trời kêu gọi con người sống độc thân (1 Cô-rinh-tô 7: 7-8). Độc thân không nên bị coi là một lời nguyền rủa hay hình phạt, nhưng là cơ hội để hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 7: 32-36). Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng tốt hơn là kết hôn hơn là cháy hết mình trong đam mê (1 Cô-rinh-tô 7: 9). Có lẽ điều này đôi khi áp dụng cho việc tái hôn sau khi ly hôn.
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
Châm-ngôn 3: 5
Vì vậy, bạn có thể hoặc bạn nên tái hôn? Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Cuối cùng, đó là giữa bạn, người phối ngẫu tiềm năng của bạn, và quan trọng nhất là Chúa. Lời khuyên duy nhất mà chúng tôi có thể đưa ra là bạn nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời để có sự khôn ngoan về những gì Ngài sẽ yêu cầu bạn làm (Gia-cơ 1: 5). Hãy cầu nguyện với tâm hồn rộng mở và thật lòng cầu xin Chúa đặt những ước muốn của Ngài vào lòng bạn (Thi-thiên 37: 4). Tìm kiếm ý muốn của Chúa (Châm ngôn 3: 5-6) và làm theo sự dẫn dắt của Ngài.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7: 12 - Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.
I Cô-rinh-tô 7: 9 - Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.
Châm-ngôn 3: 5 - Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.