“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
thanh ca httl viet nam
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca tin lanh bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Truy Niệm Chúa

Truy Niệm Chúa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 399
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Thành tâm vâng lời Chân Chúa phán tuyên