Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Vợ chồng chung sống trước hôn nhân có sai không?

Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3
Câu trả lời cho câu hỏi này phần nào phụ thuộc vào ý nghĩa của việc “sống cùng nhau”. Nếu có nghĩa là có quan hệ tình dục thì chắc chắn là sai. Tình dục trước khi sinh nhiều lần bị lên án trong Kinh thánh, cùng với tất cả các hình thức đồi bại tình dục khác (Công 15:20; Rô-ma 1:29; 1 Cô-rinh-tô 5: 1; 6:13, 18; 7: 2; 10: 8; 2 Cô-rinh-tô 12 : 21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5: 3; Cô-lô-se 3: 5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3; Giu-đe 7). Kinh thánh khuyến khích việc kiêng cữ hoàn toàn ngoài (và trước) hôn nhân. Quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng sai như ngoại tình và các hình thức đồi bại tình dục khác, bởi vì tất cả chúng đều liên quan đến quan hệ tình dục với người mà bạn chưa kết hôn.
Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
I Cô-rinh-tô 6:18
Nếu "sống chung" có nghĩa là sống trong cùng một ngôi nhà, đó có lẽ là một vấn đề khác. Về mặt kỹ thuật, không có gì sai khi một người đàn ông và một người phụ nữ sống trong cùng một ngôi nhà - nếu không có gì trái đạo đức xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh ở chỗ vẫn có sự xuất hiện của sự vô luân (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5: 3), và nó có thể là một cám dỗ to lớn cho sự vô luân. Kinh thánh nói với chúng ta rằng hãy trốn tránh sự vô luân, đừng phơi bày trước những cám dỗ liên tục dẫn đến sự vô luân (1 Cô-rinh-tô 6:18). Sau đó là vấn đề về sự xuất hiện. Một cặp vợ chồng đang sống cùng nhau được cho là đang ngủ cùng nhau - đó chỉ là bản chất của sự việc. Mặc dù sống trong cùng một ngôi nhà không phải là tội lỗi, nhưng sự xuất hiện của tội lỗi là ở đó. Kinh thánh bảo chúng ta tránh sự xuất hiện của điều ác (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5: 3), trốn chạy khỏi sự vô luân, và không để bất cứ ai vấp ngã hoặc bị xúc phạm. Kết quả là, việc một người nam và một người nữ chung sống với nhau ngoài hôn nhân là không tôn trọng Đức Chúa Trời.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.