“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

ĐỒI VẮNG

ĐỒI VẮNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 337
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

 1. Đồi vắng trong sương chiều
Giê-xu đã trút hơi rồi
Ngàn cây đứng như ru hồn nhân thế đang trầm luân
Thập giá treo thân Người
Mang bao vết gươm căm hờn
Bởi người không biết chi tình yêu Chúa Cha

Điệp Khúc:
Vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài đến dương trần
Gánh thay bao đớn đau đời người lầm than
Nhưng Thiên tình Ngài ban cho nhân gian đó đã khinh thường
Thế nhân vì tội ô lìa xa Chúa
Giờ đây thân Chúa đau thương
Đồi Gô-gô-tha nhuộm huyết tuôn
Giê-xu phó thân mình vì tôi

2. Kìa đó chốn an phần
Nơi thanh vắng bóng đêm dài
Ru theo tiếng hát êm đềm đưa bước chân biệt ly
Đường vắng bóng con người
Đem thân Chúa đến nơi mộ
Muôn đời như cách xa tội ô thế nhân


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6
Một cặp vợ chồng đã ly hôn có thể tái hôn không?
"Nhưng khi k" hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, " Ga-la-ti 4:4
Vợ chồng chung sống trước hôn nhân có sai không?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20
Có một thứ như những người bạn tâm giao?
"Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; " Mác 10:7
Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tình Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6