Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Mức độ thân mật thích hợp trước hôn nhân là gì?

Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Ê-phê-sô 5: 3
Ê-phê-sô 5: 3 nói với chúng ta, "Nhưng giữa các ngươi không được có một chút gợi ý nào về sự đồi bại tình dục, hoặc bất kỳ loại ô uế nào ... vì những điều này không phù hợp với dân thánh của Đức Chúa Trời." Bất cứ điều gì thậm chí là “gợi ý” về sự vô luân trong tình dục đều không phù hợp với một tín đồ Tin Lành. Kinh Thánh không cung cấp cho chúng ta danh sách những gì đủ điều kiện như một “gợi ý” hoặc cho chúng ta biết những hoạt động thể chất nào được chấp nhận cho một cặp vợ chồng tham gia trước khi kết hôn. Tuy nhiên, chỉ vì Kinh Thánh không đề cập cụ thể vấn đề này không có nghĩa là Đức Chúa Trời chấp nhận hoạt động “tiền tình dục” trước hôn nhân. Về bản chất, màn dạo đầu được thiết kế để chuẩn bị sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục. Về mặt logic, màn dạo đầu nên được hạn chế đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn. Bất cứ điều gì có thể được coi là màn dạo đầu đều nên tránh cho đến khi kết hôn.
Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.
Rô-ma 14:23
Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc liệu một hoạt động có phù hợp với một cặp vợ chồng chưa kết hôn hay không, thì nên tránh hoạt động đó (Rô-ma 14:23). Bất kỳ và tất cả các hoạt động tình dục và trước khi quan hệ tình dục nên được hạn chế đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn. Một cặp vợ chồng chưa kết hôn nên tránh bất kỳ hoạt động nào khiến họ ham muốn tình dục, điều đó khiến họ có vẻ trái đạo đức, hoặc có thể được coi là màn dạo đầu. Nhiều mục sư và cố vấn Cơ đốc khuyên một cặp vợ chồng không nên nắm tay, ôm và hôn nhẹ trước khi kết hôn. Một cặp vợ chồng càng phải chia sẻ độc quyền giữa họ với nhau, thì mối quan hệ tình dục trong hôn nhân đó càng trở nên đặc biệt và độc đáo.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5: 3 - Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Rô-ma 14:23 - Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.