Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao tôi phải kết hôn?

Nhiều nền văn hóa trên thế giới ngày nay đang đánh mất sự hiểu biết về ý nghĩa của hôn nhân. Chúng ta sống trong một thế giới nói rằng chúng ta nên đạt được những gì mình muốn bằng mọi cách có thể. Hôn nhân đôi khi được coi là sự giam cầm có thể cản trở khả năng đạt được những gì chúng ta muốn khi chúng ta muốn. Hôn nhân ngày nay đôi khi bị chế giễu là một thể chế cổ xưa đã không còn phù hợp.
Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi.
Ma-la-chi 2:14
Vậy hôn nhân là gì? Nó đã trở nên lỗi thời? Trước hết, điều quan trọng là phải nhận ra rằng hôn nhân không phải là một khái niệm do con người tạo ra. Khi Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông đầu tiên theo hình ảnh của Ngài (Sáng thế ký 1:27; 2:7), Ngài đã ban cho con người mọi thứ mà anh ta cần để thỏa lòng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán: "Loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo cho nó một kẻ giúp đỡ thích hợp" (Sáng Thế Ký 2:18). Vì vậy, Chúa đã tạo ra một người phụ nữ từ phía Adam và đưa cô ấy đến với người đàn ông. Cuộc hôn nhân đầu tiên xảy ra khi Thượng Đế tạo ra một người phụ nữ để bổ sung cho nhu cầu của người đàn ông để khi tham gia vào giao ước, họ trở thành một xương một thịt. Ý tưởng “một thịt” ám chỉ một dấu ấn không thể phá vỡ có nghĩa là tồn tại suốt đời. Khi người ta hỏi Chúa Giêsu về việc ly dị, Ngài trả lời: “Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một xương một thịt... Vì vậy, họ không còn là hai, mà là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, không ai được phân ly” (Mt 19,5-6). Hãy lưu ý rằng chính Đức Chúa Trời kết hợp người nam và người nữ trong hôn nhân. Trong Ma-la-chi 2:14, Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta rằng Ngài là "nhân chứng giữa bạn và người vợ thuở thanh xuân của bạn." Đức Chúa Trời rất coi trọng hôn nhân.
Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.
Rô-ma 1:26
Hôn nhân là tổ chức đầu tiên mà Chúa tạo ra. Nó đi trước việc thành lập nhà thờ hoặc chính phủ. Hôn nhân là thiết chế xã hội đầu tiên. Con người được thiết kế để hoạt động tốt nhất khi họ được kết nối một cách lành mạnh với những người khác, và kế hoạch của Thượng Đế cho hôn nhân là thiết lập những gia đình vững mạnh. Kinh Thánh chứa đựng nhiều chỉ dẫn cho các thành viên trong gia đình về cách họ nên đối xử với nhau để những nhu cầu tình cảm đó được đáp ứng (Ê-phê-sô 5:21-33; 6:1-4; Cô-lô-se 3:18-21; 1 Cô-rinh-tô 7:2-5 , 10-16). Đức Chúa Trời đã thiết kế hôn nhân là một người nam và một người nữ trong suốt cuộc đời, và bất kỳ sự sai lệch nào khỏi kế hoạch đó đều là sự bóp méo ý định của Ngài (Ma-thi-ơ 19:8; Rô-ma 1:26-27).
Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
I Cô-rinh-tô 6:18
I Cô-rinh-tô 7:1-2 cho chúng ta lý do chính đáng để kết hôn: “Đàn ông chớ ăn nằm với đàn bà là tốt. Nhưng vì sự vô đạo đức về tình dục đang xảy ra, nên mỗi người đàn ông nên quan hệ tình dục với vợ mình, và mỗi người phụ nữ nên quan hệ tình dục với chồng của mình." 5:19; Cô-lô-se 3:5). khác với người phối ngẫu của chính mình là tội lỗi và dẫn đến đau lòng và tai họa (Châm ngôn 6:26-29; 1 Cô-rinh-tô 6:18).
Tuy nhiên, không có mệnh lệnh nào trong Kinh thánh rằng mọi người phải kết hôn. Thực tế, sứ đồ Phao-lô ủng hộ việc sống độc thân như một cách để dành nhiều thời gian hơn cho việc phụng sự Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 7:7-9, 32-35). Có một số người không cảm thấy cần phải kết hôn, và điều đó không có gì sai. Những người độc thân có thể có cuộc sống viên mãn và tìm được sự hỗ trợ về mặt tinh thần qua bạn bè, gia đình và các cơ hội thánh chức. Tuy nhiên, xã hội chúng ta bắt đầu coi độc thân là vô luân, và điều đó rất sai lầm. Việc Phao-lô khuyến khích sống độc thân là để một người có thể dành toàn bộ sự chú ý của mình cho những điều thuộc về Đấng Christ. Không bao giờ được dùng tình trạng độc thân như một cái cớ để sống trong tội lỗi tình dục. Nhưng nếu một người có thể kiểm soát những đam mê của mình và sống một đời sống trong sạch về mặt đạo đức thì không cần phải cảm thấy áp lực phải kết hôn (1 Cô-rinh-tô 7:37).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-la-chi 2:14 - Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi.
Rô-ma 1:26 - Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
I Cô-rinh-tô 7:37 - Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.