Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Mục đích của hôn nhân là gì?

Một Cơ đốc nhân có cần thiết phải kết hôn không? Mục đích của hôn nhân là gì? Kinh thánh nói rất nhiều về chủ đề này. Vì cuộc hôn nhân đầu tiên là giữa người đàn ông đầu tiên và người phụ nữ đầu tiên, người ta cho rằng hôn nhân là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với hầu hết mọi người. Nó được thiết lập trong thời kỳ vô tội và do đó là một tổ chức thánh. Lý do đầu tiên Kinh Thánh đưa ra cho sự tồn tại của hôn nhân rất đơn giản: A-đam cô đơn và cần một người giúp đỡ (Sáng thế ký 2:18). Đây là mục đích chính của hôn nhân — tương giao, đồng hành, giúp đỡ và an ủi lẫn nhau.
Các ngươi lại còn làm sự nầy: các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi Ngài không nhìn đến của lễ nữa, và không vui lòng nhận lấy vật dân bởi tay các ngươi.
Ma-la-chi 2: 13
Một mục đích của hôn nhân là tạo ra một mái ấm ổn định để con cái có thể lớn lên và phát triển. Cuộc hôn nhân tốt nhất là giữa hai tín đồ (2 Cô-rinh-tô 6:14), những người có thể sinh ra con cái tin kính (Ma-la-chi 2: 13–15). Trong Ma-la-chi, Đức Chúa Trời nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng Ngài sẽ không nhận lễ vật của họ vì họ đã không chung thủy với những người vợ thời trẻ. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến việc hôn nhân được giữ nguyên vẹn như thế nào. Không chỉ vậy, nhưng Ngài nói với họ rằng Ngài đang tìm kiếm “con cái của Đức Chúa Trời”. Đây là một phân đoạn khó hiểu, và đã được giải thích có nghĩa là a) con cái tin kính là mục đích của hôn nhân; b) rằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp giữa hai người tin kính sẽ có nghĩa là bất kỳ đứa con nào họ có cũng sẽ có khuynh hướng tin kính;c) Đức Chúa Trời muốn dân Y-sơ-ra-ên trung thành với vợ thay vì bỏ họ cho những người phụ nữ ngoại quốc, những người sẽ sinh ra những đứa con vô duyên vì sự thờ hình tượng của các dân tộc đó; và d) rằng chính Đức Chúa Trời đang tìm kiếm con cái của Ngài (dân chúng) để thể hiện sự tin kính bằng lòng trung thành của họ. Trong bất kỳ cách giải thích nào trong số này, chúng ta đều thấy một chủ đề chung: con cái của những người trung thành cũng sẽ có xu hướng trung thành.
Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.
I Giăng 3:16
Hôn nhân không chỉ dạy con cái cách chung thủy và cho chúng một môi trường ổn định để học hỏi và trưởng thành, mà còn có tác dụng thánh hóa đối với cả hai bên hôn nhân khi họ phục tùng luật pháp của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5). Cuộc hôn nhân nào cũng có những khoảnh khắc khó khăn hoặc những động lực khó khăn. Khi hai người tội lỗi đang cố gắng tạo dựng cuộc sống cùng nhau, họ phải tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là yêu thương nhau như Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta - một cách vô vị lợi (1 Giăng 3:16). Những nỗ lực của chúng ta để tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời bằng sức riêng của chúng ta có xu hướng thất bại, và sự thất bại đó có xu hướng làm cho người tin Chúa nhận thức rõ hơn về sự phụ thuộc của mình vào Đức Chúa Trời và cởi mở hơn với công việc của Thánh Linh trong họ, điều này có xu hướng dẫn đến sự tin kính. Và sự tin kính giúp chúng ta làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, hôn nhân rất hữu ích cho người đang cố gắng sống một cuộc sống tin kính;nó giúp tẩy rửa trái tim sạch sẽ khỏi ích kỷ và các tạp chất khác.
Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.
Châm-ngôn 18:22
Hôn nhân cũng bảo vệ các cá nhân khỏi sự vô luân về tình dục (1 Cô-rinh-tô 7: 2). Thế giới chúng ta đang sống đầy rẫy những hình ảnh tình dục, những lời ám chỉ và cám dỗ. Ngay cả khi một người không theo đuổi tội lỗi tình dục, nó vẫn theo đuổi người đó và rất khó thoát khỏi nó. Hôn nhân cung cấp một nơi lành mạnh để thể hiện tình dục, mà không khiến bản thân phải hứng chịu những tổn thương nặng nề về tinh thần (và nhiều lần về thể chất) gây ra bởi các mối quan hệ tình dục bình thường, không cam kết. Rõ ràng là Đức Chúa Trời đã tạo dựng hôn nhân vì lợi ích của chúng ta (Châm-ngôn 18:22), để làm cho chúng ta hạnh phúc, thúc đẩy một xã hội lành mạnh hơn và tạo ra sự thánh khiết trong cuộc sống của chúng ta.
Cuối cùng, hôn nhân là một bức tranh tuyệt đẹp về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội thánh của Ngài. Thân thể của các tín hữu tạo nên Hội Thánh được gọi chung là cô dâu của Đấng Christ . Với tư cách là Chàng Rể, Chúa Giê-su đã hiến mạng sống của Ngài cho nàng dâu của Ngài, “làm cho nàng nên thánh, dùng lời nói mà rửa cho nàng bằng nước sạch” (Ê-phê-sô 5: 25–26), và hành động quên mình của Ngài là tấm gương cho tất cả những người chồng. Vào lần tái lâm của Đấng Christ, hội thánh sẽ được kết hợp với Chàng Rể, “lễ cưới” chính thức sẽ diễn ra, và cùng với đó, sự kết hợp vĩnh viễn của Đấng Christ và cô dâu của Ngài sẽ được thực hiện (Khải Huyền 19: 7–9; 21: 1–2).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-la-chi 2: 13 - Các ngươi lại còn làm sự nầy: các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi Ngài không nhìn đến của lễ nữa, và không vui lòng nhận lấy vật dân bởi tay các ngươi.
I Giăng 3:16 - Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.
Châm-ngôn 18:22 - Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.
Ê-phê-sô 5: 25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.