Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Hội thánh là cô dâu của Đấng Christ có nghĩa là gì?

Aáy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.
Ê-phê-sô 5:24
Hình ảnh và biểu tượng của hôn nhân được áp dụng cho Chúa Kitô và thân thể của những tín đồ được gọi là nhà thờ. Hội thánh bao gồm những người đã tin cậy nơi Chúa Giê Su Christ là Đấng Cứu Rỗi của cá nhân họ và đã nhận được sự sống đời đời. Đấng Christ, Chàng Rể , đã hy sinh và yêu thương chọn hội thánh để làm cô dâu của Ngài (Ê-phê-sô 5: 25–27). Cũng giống như thời kỳ hứa hôn trong Kinh thánh, trong đó cô dâu và chú rể phải xa nhau cho đến đám cưới, thì cô dâu của Đấng Christ cũng tách biệt với chàng rể của mình trong thời đại nhà thờ. Trách nhiệm của cô ấy trong thời gian hứa hôn là trung thành với Ngài (2 Cô-rinh-tô 11: 2; Ê-phê-sô 5:24). Tại sự sung sướng, nhà thờ sẽ được hợp nhất với Chàng Rể và “lễ cưới” chính thức sẽ diễn ra và cùng với đó, sự kết hợp vĩnh cửu của Đấng Christ và cô dâu của Ngài sẽ được thực hiện (Khải Huyền 19: 7–9; 21: 1-2).
Ở trạng thái vĩnh cửu, các tín đồ sẽ được tiếp cận thành phố trên trời được gọi là New Jerusalem, còn được gọi là “thành phố thánh” trong Khải Huyền 21: 2 và 10. Jerusalem Mới không phải là nhà thờ, nhưng nó mang một số đặc điểm của nhà thờ. Trong khải tượng của mình về thời kỳ cuối cùng, sứ đồ Giăng nhìn thấy thành phố từ trời xuống được trang hoàng "như một cô dâu", nghĩa là thành phố sẽ rạng rỡ một cách vinh quang và cư dân của thành phố, những người được Chúa cứu chuộc, sẽ được thánh thiện và trong trắng, mặc áo trắng thánh thiện và công bình. Một số người đã hiểu sai câu 9 để có nghĩa thành thánh là cô dâu của Đấng Christ, nhưng điều đó không thể là vì Đấng Christ đã chết cho dân Ngài chứ không phải cho một thành phố. Thành phố được gọi là cô dâu vì nó bao gồm tất cả những ai là cô dâu, cũng như tất cả học sinh của một trường học đôi khi được gọi là “trường học”.
Những người tin vào Chúa Giê Su Christ là dâu của Đấng Christ, và chúng tôi vô cùng mong đợi ngày chúng tôi được kết hợp với Chàng Rể của mình. Cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn trung thành với Ngài và nói với tất cả những người được Chúa cứu chuộc rằng: “Lạy Chúa Jêsus, hãy đến!” (Khải Huyền 22:20).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:24 - Aáy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.