“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CHỈ TIN NƠI NGÀI

CHỈ TIN NƠI NGÀI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 286
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Người tội nên vội quay bước bữa nay
Chạy đến với Giê-xu ngay
Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình
Lòng liền được Chúa tái sinh

Điệp Khúc:
Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài
Đừng bê trễ rày mai
Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày
Ngài vui cứu anh ngay

2. Ngài đành dâng mình tuôn huyết báu ra
Diệu pháp cứu linh hồn ta
Kia suối huyết báu mau mau gieo mình
Lòng sạch như tuyết tinh anh

3. Ngài là Lẽ thật, Sự sống, Lối đi
Dìu dắt đến chốn trường hi
Nên hãy kíp đến tin danh Giê-xu
Gội nhuần ơn phước muôn thu


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5