Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Yêu nhau nghĩa là gì?

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.
Giăng 13:34
Trong Giăng 13:34 Chúa Giê-su dạy, “Ta ban cho các ngươi một mệnh lệnh mới: Hãy yêu thương nhau. Như ta đã yêu các ngươi, thì các ngươi cũng phải yêu nhau. ” Sau đó, Ngài nói thêm, "Bởi điều này, mọi người sẽ biết rằng các ngươi là môn đồ của ta, nếu các ngươi yêu thương nhau" (câu 35). Chung ta se lam như thê nao? Yêu nhau nghĩa là gì?
Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.
I Giăng 4:21
Chữ “nhau” trong những câu này ám chỉ đến anh em đồng đạo. Dấu hiệu phân biệt để trở thành môn đồ của Đấng Christ là tình yêu thương chân thành, sâu sắc dành cho anh chị em trong Đấng Christ. Sứ đồ Giăng nhắc chúng ta về sự kiện này ở nơi khác: “Ngài đã ban cho chúng ta mệnh lệnh này: Ai yêu mến Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh chị em mình” (1 Giăng 4:21).
Khi đưa ra mệnh lệnh này, Chúa Giê-su đã làm một điều mà thế giới chưa từng thấy trước đây — Ngài tạo ra một nhóm được xác định bởi một điều: tình yêu. Có rất nhiều nhóm trên thế giới, và họ nhận diện bản thân theo bất kỳ cách nào: theo màu da, đồng phục, theo sở thích chung, theo trường cũ, v.v. Một nhóm có hình xăm và đeo khuyên; nhóm khác kiêng thịt; nhưng một nhóm khác lại gây sốt — cách mọi người tự phân loại là vô tận. Nhưng nhà thờ là duy nhất. Lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, Chúa Giê-su tạo ra một nhóm có yếu tố xác định là tình yêu. Màu da không quan trọng. Ngôn ngữ bản địa không quan trọng. Không có quy tắc nào về chế độ ăn uống, đồng phục hoặc đội những chiếc mũ ngộ nghĩnh. Những người theo Đấng Christ được xác định bởi tình yêu thương của họ dành cho nhau.
Hội thánh đầu tiên đã chứng minh loại tình yêu mà Chúa Giê-su đang nói đến. Có những người ở Giê-ru-sa-lem từ khắp nơi trên thế giới (Công vụ 2: 9–11). Những người được cứu đã gặp nhau và ngay lập tức bắt đầu đáp ứng nhu cầu của nhau: “Tất cả các tín đồ đều ở cùng nhau và có mọi thứ chung. Họ đã bán tài sản và của cải để cho ai có nhu cầu ”(Công vụ 2: 44–45). Đây là tình yêu trong hành động, và bạn có thể chắc chắn rằng nó đã tạo ấn tượng với người dân thành phố đó.
Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.
I Giăng 4: 9
Những lời tuyên bố của Chúa Giê-su trong Giăng 13: 34–35 nêu lên một số câu hỏi khác có thể tốt để trả lời. Trước tiên, Chúa Giê-su yêu như thế nào? Ngài yêu thương vô điều kiện (Rô-ma 5: 8), hy sinh (2 Cô-rinh-tô 5:21), với sự tha thứ (Ê-phê-sô 4:32) và đời đời (Rô-ma 8: 38–39). Đồng thời, tình yêu thương của Chúa Giê-su là thánh khiết — được đặc trưng bởi sự trong sạch siêu việt về mặt đạo đức — bởi vì Ngài là thánh (Hê-bơ-rơ 7:26). Đỉnh cao của tình yêu tuyệt vời của Đấng Christ dành cho chúng ta là sự chết của Ngài trên thập tự giá, sự mai táng và sự phục sinh thân thể (1 Giăng 4: 9–10). Người tin nhau là phải yêu nhau như thế.
Thứ hai, làm thế nào người tin Chúa trong Đấng Christ có thể yêu như Đấng Christ đã yêu? Người tin Chúa Giê-su Christ có Đức Thánh Linh sống trong mình (1 Cô-rinh-tô 6: 19–20). Bằng cách vâng phục Thánh Linh, qua Lời Đức Chúa Trời, người tin Chúa có thể yêu thương như Đấng Christ. Ngài thể hiện tình yêu thương vô điều kiện, hy sinh, tha thứ đối với anh em đồng đạo, nhưng không dừng lại ở đó. Ông cũng bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ đối với bạn bè, người thân trong gia đình, đồng nghiệp, v.v. (Ê-phê-sô 5: 18–6: 4; Ga-la-ti 5:16, 22–23). Ngay cả những kẻ thù cũng là người nhận tình yêu thương của Đấng Christ (xin xem Ma-thi-ơ 5: 43–48).
Tình yêu của Đấng Christ được thể hiện qua người tin Chúa không giống như “tình yêu” do xác thịt tạo ra, có thể ích kỷ, tự cao tự đại, không khoan nhượng và không chân thành. Đầu tiên Cô-rinh-tô 13: 4–8 mô tả tuyệt vời về tình yêu thương của Đấng Christ sẽ như thế nào trong và qua người tin Chúa bước đi trong Thánh Linh.
Mọi người không tự nhiên yêu bằng tình yêu kiểu 1 Cô-rinh-tô 13. Yêu được như vậy thì phải có thay lòng đổi dạ. Một người phải nhận ra rằng mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và hiểu rằng Đấng Christ đã chết trên thập tự giá và sống lại để ban cho họ sự tha thứ; sau đó anh ta phải đưa ra quyết định chấp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình. Tại thời điểm đó, anh ta được Đấng Christ tha thứ và nhận được món quà của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu — trên thực tế, anh ta trở thành một người tham dự vào thiên tính (2 Phi-e-rơ 1: 4). Trong Đấng Christ, người ấy biết rằng mình được Đức Chúa Trời yêu thương thật lòng. Sự sống mới mà người tin Chúa nhận được bao gồm khả năng yêu thương mới giống như Đấng Christ đã yêu, vì người tín đồ hiện đang sống trong mình tình yêu thương vô điều kiện, hy sinh, tha thứ, vĩnh cửu và thánh khiết của Đức Chúa Trời (Rô-ma 5: 5).
Yêu nhau là yêu anh em đồng đạo như Đấng Christ yêu chúng ta. Những ai yêu mến như Đấng Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đưa ra bằng chứng rằng họ là môn đồ, hoặc người học hỏi, của Chúa Giê-xu Christ.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 13:34 - Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.
I Giăng 4:21 - Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.
I Giăng 4: 9 - Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.
Ma-thi-ơ 5: 43 - Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.
Rô-ma 5: 5 - Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.