“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 6/8
Bài số: 29
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Giê-hô-va danh Chúa được tôn cao.
Vua trên muôn Vua, Đấng quyền năng.
Danh Giê-hô-va mãi tụng ca.
Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha.
Danh Ngài là Chúa yêu thương.

Danh Giê-hô-va đáng được tôn cao.
Nơi Cha luôn vang tiếng tụng ca.
Trên cao muôn thiên sứ ngợi khen.
Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha.
Danh Ngài là Chúa yêu thương.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.