Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh có thực sự dạy về mối quan hệ một vợ một chồng / một vợ một chồng không?

Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!
Ma-thi-ơ 19: 6
Chế độ một vợ một chồng là tập quán hoặc tình trạng chỉ được kết hôn với một người tại một thời điểm. Khi Đức Chúa Trời thiết lập giao ước hôn nhân, Ngài đã thiết kế mối quan hệ này thành một vợ một chồng. Trong Sáng thế ký 2: 21–22, Đức Chúa Trời tạo ra A-đam và sau đó tạo ra một người phụ nữ, Ê-va, từ một trong những xương sườn của ông và mang cô ấy đến với người đàn ông. Đức Chúa Trời không tạo ra nhiều phụ nữ cho A-đam, điều này sẽ giúp ích trong việc thực hiện mệnh lệnh cư trú trên trái đất (Sáng thế ký 1: 27–28). A-đam đáp lại bằng lời tuyên bố vui mừng rằng Ê-va là “xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi” (câu 23), tiếp theo là lời tuyên bố này: “Vì lý do này, một người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình. ; và chúng sẽ trở nên một thịt ”(câu 24). Chúa Giê-su nhắc lại lẽ thật này khi Ngài được hỏi về việc ly hôn (Ma-thi-ơ 19: 5). Sau đó, anh ấy nói thêm, “Vì vậy, họ không còn là hai, mà là một xác thịt.Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã kết hợp với nhau, chẳng để loài người nào phân rẽ ”(Ma-thi-ơ 19: 6). Ngay từ đầu Kinh thánh, chế độ một vợ một chồng là kiểu mẫu.
Cựu ước đầy rẫy những ví dụ về việc mọi người từ bỏ chế độ một vợ một chồng. Nhiều tộc trưởng và vua chúa có nhiều vợ . Ngay cả Đa-vít và Sa-lô-môn, những người lãnh đạo được Đức Chúa Trời chọn, cũng có nhiều vợ hơn trong suốt thời gian trị vì của họ, và Kinh Thánh im lặng một cách lạ lùng về sự vi phạm đức tin rõ ràng này. Phục truyền luật lệ ký 17:17 đặc biệt nghiêm cấm việc các vua Y-sơ-ra-ên lấy vợ. Và bởi vì Kinh Thánh rất trung thực về nhân tính và những thất bại của ngay cả những người mà Đức Chúa Trời đã sử dụng quyền năng, nên Kinh Thánh ghi lại một cách nghiêm túc những vấn đề mà những người vợ gấp bội đã tạo ra.
Trong mọi câu chuyện Kinh thánh về đàn ông có nhiều vợ, đều có xung đột. Các gia đình không dựa trên mối quan hệ một vợ một chồng đã phải trả giá. Áp-ra-ham, Sarah và Hagar là “mối tình tay ba” đầu tiên trở nên tồi tệ - sự ghen tị nảy sinh khi Hagar trẻ hơn có thai trong khi Sarah lớn hơn thì không thể (Sáng thế ký 16: 1–5). Rachel và Leah tranh giành tình cảm của Jacob, dẫn đến việc đưa các cô gái đầy tớ về làm vợ lẽ cho chồng họ (Sáng thế ký 30). Tiên tri Samuel sinh ra trong một gia đình nơi mẹ ông là Hannah thường xuyên bị người vợ khác của chồng là Peninnah khiêu khích (1 Samuel 1: 4–6).
Đa-vít bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại Giê-ru-sa-lem rằng: Hãy chổi dậy và chạy trốn đi, bằng chẳng, chúng ta không thế thoát khỏi Aùp-sa-lôm được. Hãy đi mau mau, e nó sẽ đến kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta, và dùng gươm diệt thành.
II Sa-mu-ên 15:14
Trong gia đình của Vua David, sự gia tăng của vợ và con cái đã dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng đến mức chúng có thể là chương trình thực tế của riêng họ. Con gái của David là Tamar của một người vợ đã bị cưỡng hiếp bởi con trai của ông là Amnon từ một người vợ khác (2 Sa-mu-ên 13). Khi anh trai của Tamar là Absalom biết được sự ô nhục của cô, anh đã lập kế hoạch báo thù và sau đó giết chết người em cùng cha khác mẹ của mình là Amnon. Việc David xử lý sai căn nhà rối loạn chức năng của mình có thể khiến con trai ông là Áp-sa-lôm căm ghét ông và sau đó cố gắng chiếm lấy ngai vàng. Nếu Đa-vít chấp nhận chế độ một vợ một chồng, thì sẽ không có chuyện đau lòng nào xảy ra, và có lẽ ông đã không bao giờ phải chạy trốn con riêng của mình (2 Sa-mu-ên 15:14).
Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng.
I Các Vua 11: 3
Đặc biệt, câu chuyện của Sa-lô-môn thể hiện sự điên rồ khi lấy nhiều vợ. Vua Solomon đã được ban cho tất cả những gì trái tim ông mong muốn. Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự khôn ngoan vượt xa bất kỳ người nào khác (1 Các Vua 4: 29–30) và cũng ban phước cho ông về mặt vật chất (1 Các Vua 10:23). Đức Chúa Trời thậm chí đã ban cho anh ta “sự yên nghỉ ở mọi phía, khỏi những kẻ thù nghịch và bất hạnh” (1 Các Vua 5: 4). Sa-lô-môn được vinh dự xây dựng đền thờ của Chúa (1 Các Vua 5: 5). Tuy nhiên, ông đã cưới nhiều vợ từ nhiều quốc gia, và khi về già, lòng ông không rời Chúa vì sự thờ hình tượng của các bà vợ (1 Các Vua 11: 3–4). Nếu Sa-lô-môn chỉ bằng lòng với người vợ đầu tiên và sống chung thủy một vợ một chồng, thì ông sẽ không bao giờ gặp phải sự cám dỗ như vậy và có thể đã trung thành với Chúa cho đến khi chết.
Đến thời Tân Ước, chế độ một vợ một chồng là chuẩn mực trong văn hóa Do Thái. Chúa Giê-su dạy về chế độ một vợ một chồng. Khi Chúa Giê-su được hỏi về việc ly hôn, câu trả lời của Ngài ngụ ý mạnh mẽ rằng hôn nhânlà giữa một người nam và một người nữ, không có dấu hiệu của chế độ đa thê: "Nhưng vào lúc bắt đầu sáng tạo, Đức Chúa Trời \'tạo ra họ nam và nữ.\' Vì lý do này, một người nam sẽ rời bỏ cha mẹ mình và kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở thành một xương một thịt. \' Vì vậy, họ không còn là hai, mà là một thịt. Vì vậy, sự gì Đức Chúa Trời đã kết hợp với nhau, đừng để ai phân rẽ ”(Mác 10: 6–9). Khi Chúa Giê-su nói rằng “hai người sẽ trở thành một thịt”, ngụ ý rõ ràng là sự kết hợp này chỉ là giữa hai cá nhân. Nó không phải là ba hoặc nhiều hơn mà trở thành một; chỉ có hai trở thành một. Không nơi nào Chúa Giê-su hoặc bất kỳ tác giả Tân Ước nào đề nghị sự kết hợp này nên xảy ra giữa một cá nhân đã kết hôn và bất kỳ ai khác.
Trên thực tế, khi Phao-lô đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng về hôn nhân, ông đề cập đến phân đoạn về việc trở thành “một xương một thịt” và so sánh nó với Đấng Christ và cô dâu của Ngài là Hội thánh (Ê-phê-sô 5:32). Ông kết luận bằng cách hướng dẫn một người chồng yêu vợ như yêu chính mình (câu 33). Anh ấy không bảo một người chồng “hãy yêu tất cả các bà vợ của mình”. Từ vợ là số ít. Việc cố gắng áp dụng mệnh lệnh về việc trở thành “một thịt” cho một người đàn ông và một số phụ nữ là một điều khó khăn. Và Kinh Thánh không bao giờ ngụ ý rằng hôn nhân có thể kết hợp bất cứ điều gì ngoài một người nam và một người nữ. Khái niệm hôn nhân đồng tính là một mâu thuẫn về mặt.
Kinh thánh không đề cập trực tiếp đến việc thực hành chế độ đa thê trong Cựu ước, nhưng ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đối với hôn nhân rõ ràng là hôn nhân một vợ một chồng. Kinh thánh cho thấy kết quả của việc có nhiều vợ, và nó không bao giờ trình bày chế độ đa thê theo hướng tích cực. Hôn nhân là hình ảnh của giao ước mà Đấng Christ có với hội thánh của Ngài (2 Cô-rinh-tô 11: 2), một hình ảnh phù hợp với kế hoạch của Đức Chúa Trời rằng hôn nhân dành cho một nam một nữ suốt đời.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19: 6 - Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!
II Sa-mu-ên 15:14 - Đa-vít bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại Giê-ru-sa-lem rằng: Hãy chổi dậy và chạy trốn đi, bằng chẳng, chúng ta không thế thoát khỏi Aùp-sa-lôm được. Hãy đi mau mau, e nó sẽ đến kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta, và dùng gươm diệt thành.
I Các Vua 11: 3 - Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng.
Mác 10: 6 - Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ.
Ê-phê-sô 5:32 - Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy.
II Cô-rinh-tô 11: 2 - Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.