Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về hôn nhân đồng tính?

Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.
Rô-ma 1: 26
Trong khi Kinh Thánh đề cập đến vấn đề đồng tính luyến ái , Kinh Thánh không đề cập rõ ràng đến hôn nhân đồng tính / hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, rõ ràng là Kinh Thánh lên án đồng tính luyến ái là một tội vô luân và phi tự nhiên. Lê-vi Ký 18:22 xác định tình dục đồng giới là một điều ghê tởm, một tội lỗi đáng ghê tởm. Rô-ma 1: 26–27 tuyên bố những ham muốn và hành động tình dục đồng giới là “đáng xấu hổ” và “không tự nhiên”. Đầu tiên Cô-rinh-tô 6: 9 nói rằng những người đồng tính luyến ái là “kẻ làm sai”, những người sẽ không thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời . Vì đồng tính luyến ái bị lên án trong Kinh thánh, nên theo đó, những người đồng tính kết hôn không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời và trên thực tế, sẽ là tội lỗi.
vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.
Ê-phê-sô 5: 23
Mọi đề cập đến hôn nhân trong Kinh Thánh đều đề cập đến sự kết hợp của một nam và một nữ. Đề cập đầu tiên về hôn nhân, Sáng thế ký 2:24, mô tả nó giống như một người đàn ông rời bỏ cha mẹ mình và kết hợp với vợ. Trong những phân đoạn có chứa những chỉ dẫn liên quan đến hôn nhân, chẳng hạn như 1 Cô-rinh-tô 7: 2–16 và Ê-phê-sô 5: 23–33, Kinh Thánh xác định rõ ràng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Nói theo Kinh thánh, hôn nhân là sự kết hợp trọn đời của một người nam và một người nữ, chủ yếu nhằm mục đích xây dựng một gia đình và tạo ra một môi trường ổn định cho gia đình đó.
Kinh thánh hiểu được hôn nhân như sự kết hợp của một người nam và một người nữ được tìm thấy trong mọi nền văn minh nhân loại trong lịch sử thế giới. Do đó, lịch sử lập luận chống lại hôn nhân đồng tính. Tâm lý học thế tục hiện đại thừa nhận rằng đàn ông và phụ nữ được thiết kế về mặt tâm lý và tình cảm để bổ sung cho nhau. Về gia đình, các nhà tâm lý học cho rằng sự kết hợp giữa nam và nữ, trong đó cả hai vợ chồng đóng vai trò là hình mẫu tốt về giới là môi trường tốt nhất để nuôi dạy những đứa trẻ được điều chỉnh tốt. Vì vậy tâm lý học cũng lập luận phản đối hôn nhân đồng tính. Về mặt giải phẫu, đàn ông và phụ nữ rõ ràng được thiết kế để phù hợp với nhau về mặt tình dục. Mục đích “tự nhiên” của quan hệ tình dục là sinh sản, và chỉ có quan hệ tình dục giữa nam và nữ mới có thể thực hiện được mục đích này. Theo cách này, bản chất phản đối hôn nhân đồng tính.
Vì vậy, nếu Kinh thánh, lịch sử, tâm lý học và tự nhiên đều tranh luận về việc kết hôn giữa một người nam và một người nữ - thì tại sao ngày nay lại có một cuộc tranh cãi như vậy? Tại sao những người phản đối hôn nhân đồng tính / hôn nhân đồng tính lại bị gán cho là những người đáng ghét hoặc cố chấp, bất kể phe đối lập được thể hiện một cách tôn trọng như thế nào? Tại sao phong trào bảo vệ quyền của người đồng tính lại thúc đẩy mạnh mẽ hôn nhân đồng tính / hôn nhân đồng tính khi hầu hết mọi người, theo tôn giáo và không theo tôn giáo, đều ủng hộ các cặp đồng tính có quyền hợp pháp như các cặp vợ chồng thông qua một số hình thức kết hợp dân sự?
Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.
Rô-ma 1: 18
Theo Kinh thánh, câu trả lời là mọi người đều biết rằng đồng tính luyến ái là trái đạo đức và phi tự nhiên. Rô-ma 1: 18–32 nói rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thật rõ ràng. Nhưng sự thật bị bác bỏ và thay thế bằng lời nói dối. Lời nói dối sau đó được phát huy và sự thật bị dập tắt. Một cách để ngăn chặn sự thật là bình thường hóa đồng tính luyến ái và gạt ra ngoài lề những người phản đối nó. Và một cách tốt để bình thường hóa đồng tính luyến ái là đặt hôn nhân đồng tính / hôn nhân đồng giới trên bình diện bình đẳng với hôn nhân truyền thống, khác giới.
Xử phạt hôn nhân đồng tính / hôn nhân đồng tính là chấp thuận lối sống đồng tính luyến ái, mà Kinh thánh ghi rõ ràng và nhất quán là tội lỗi. Cơ đốc nhân nên kiên quyết chống lại ý tưởng về hôn nhân đồng tính / hôn nhân đồng tính. Hơn nữa, có những lập luận chặt chẽ, hợp lý chống lại hôn nhân đồng tính / hôn nhân đồng tính từ những bối cảnh khác với Kinh thánh. Người ta không cần phải là một Cơ đốc nhân theo đạo Tin lành để công nhận rằng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ.
Theo Kinh Thánh, hôn nhân được Đức Chúa Trời ấn định là sự kết hợp trọn đời của một người nam và một người nữ (Sáng thế ký 2: 21–24; Ma-thi-ơ 19: 4–6). Hôn nhân đồng tính / hôn nhân đồng tính là một sự sai trái đối với thể chế hôn nhân và xúc phạm đến Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra hôn nhân. Là Cơ đốc nhân, chúng ta không dung túng hay bỏ qua tội lỗi. Đúng hơn, chúng ta chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đóng vai trò như những người truyền dạy hòa giải (2 Cô-rinh-tô 5:18). Chúng tôi hướng đến sự tha thứ tội lỗi dành cho tất cả mọi người, kể cả những người đồng tính luyến ái, qua Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta nói lẽ thật trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15) và tranh giành lẽ thật với “sự dịu dàng và tôn trọng” (1 Phi-e-rơ 3:15).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 1: 26 - Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.
Ê-phê-sô 5: 23 - vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.
Rô-ma 1: 18 - Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.
I Phi-e-rơ 3:15 - nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.