Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về hẹn hò / tán tỉnh?

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14
Mặc dù các từ “tán tỉnh” và “hẹn hò” không được tìm thấy trong Kinh Thánh, chúng ta được cung cấp một số nguyên tắc mà các tín đồ Tin Lành phải tuân theo trong thời gian trước khi kết hôn. Đầu tiên là chúng ta phải tách khỏi quan điểm của thế gian về việc hẹn hò vì đường lối của Đức Chúa Trời mâu thuẫn với thế gian (2 Phi-e-rơ 2:20). Mặc dù quan điểm của thế giới có thể là hẹn hò nhiều như chúng ta muốn, nhưng điều quan trọng là phải khám phá ra tính cách của một người trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào với người đó. Chúng ta nên tìm hiểu xem người đó có được sinh lại trong Thánh Linh của Đấng Christ hay không (Giăng 3: 3-8) và người đó có cùng mong muốn hướng tới sự giống Đấng Christ không (Phi-líp 2: 5). Mục tiêu cuối cùng của việc hẹn hò hoặc tán tỉnh là tìm được một người bạn đời. Kinh thánh nói với chúng ta rằng, là Cơ đốc nhân, chúng ta không nên kết hôn với người không tin (2 Cô-rinh-tô 6:14-15) bởi vì điều này sẽ làm suy yếu mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ và làm ảnh hưởng đến đạo đức và tiêu chuẩn của chúng ta.
và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?
Ma-thi-ơ 19: 5
Khi một người đang ở trong một mối quan hệ đã cam kết, dù là hẹn hò hay tán tỉnh, điều quan trọng là phải nhớ yêu Chúa trên hết (Ma-thi-ơ 10:37). Nói hoặc tin rằng một người khác là “tất cả” hoặc điều quan trọng nhất trong cuộc sống của một người là thờ hình tượng, tức là tội lỗi (Ga-la-ti 5:20; Cô-lô-se 3: 5). Ngoài ra, chúng ta không được làm ô uế thân thể bằng cách quan hệ tình dục trước hôn nhân (1 Cô-rinh-tô 6: 9, 13; 2 Ti-mô-thê 2:22). Vô luân là tội lỗi không chỉ chống lại Đức Chúa Trời mà còn chống lại chính thân thể của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 6:18). Điều quan trọng là phải yêu thương và tôn trọng người khác như chúng ta yêu chính mình (Rô-ma 12: 9-10), và điều này chắc chắn đúng đối với mối quan hệ tán tỉnh hoặc hẹn hò. Dù hẹn hò hay tán tỉnh, tuân theo những nguyên tắc Kinh thánh này là cách tốt nhất để có được nền tảng an toàn cho một cuộc hôn nhân. Đó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà chúng tôi sẽ thực hiện,bởi vì khi hai người kết hôn, họ gắn bó với nhau và trở thành một xác thịt trong một mối quan hệ mà Đức Chúa Trời dự định là vĩnh viễn và không thể phá vỡ (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19: 5).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
Ma-thi-ơ 19: 5 - và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.