“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ca khuc chuc ton
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

ĐÊM NÔ-ÊN TƯNG BỪNG

ĐÊM NÔ-ÊN TƯNG BỪNG
Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 2/4
Bài số: 163
Hợp âm: (F)
Ghi chú: