“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 99
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Không lời than tiếc, vâng phục đến chết,

Vì tôi, huyết Ngài tuôn rơi, vì tôi lòng đầy tội lỗi!

Ðớn đau Jêsus chịu mang thập hình vì tôi.

Quân thù mắng nhiếc, không người thân thiết,