Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Quan điểm của Cơ đốc nhân về sự đính hôn là gì?

Trong Kinh thánh, người Do Thái phải thực hiện ba bước khi kết hôn. Trước tiên, các gia đình phải đồng ý với công đoàn, và sau đó một thông báo công khai được thực hiện. Tại thời điểm này, cặp đôi đã hứa hôn, hoặc đính hôn. Cuối cùng, họ đã chính thức kết hôn và bắt đầu chung sống. Betrothal, khi đó, có phần giống với cái mà chúng ta gọi là đính hôn bây giờ, ngoại trừ việc xã hội của chúng ta không tôn trọng sự nghiêm túc của việc đính hôn như thời đó. Khi một cặp vợ chồng Do Thái hứa hôn vào thời Kinh thánh, họ đã bị ràng buộc với nhau bằng một giao ước chỉ có thể được phá bỏ thông qua cái chết hoặc ly hôn.
Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ;
Mác 10: 7
Bất kỳ tín đồ Tin Lành nào đang tính đến chuyện kết hôn cần phải nhận ra chiều sâu của loại cam kết này và không được nhẹ dạ cả tin. Đức Chúa Trời dự định hôn nhân là sự cam kết trọn đời, không phải là sự sắp đặt tạm thời. Kinh Thánh cho biết điều này về hôn nhân: "\'Điều này giải thích tại sao một người nam bỏ cha mẹ mà đi theo vợ, và hai người được kết thành một." Vì chúng không còn là hai mà là một, đừng ai phân rẽ chúng, vì Đức Chúa Trời đã nối chúng lại với nhau ”(Mác 10: 7-9).
Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.
I Cô-rinh-tô 15:33
Cơ đốc nhân cần chắc chắn rằng họ hiểu rõ về người mà họ có thể kết hôn trước khi đính hôn. Kinh thánh nói rằng tín đồ Tin Lành không thể hợp tác và sống hòa thuận với những người không tin (2 Cô-rinh-tô 6: 14-15). Một tín đồ Tin Lành kết hợp với một người không tin Chúa gần như đảm bảo rằng tín đồ Tin Lành sẽ bị kéo ra khỏi Đấng Christ vì như Kinh Thánh nói, “kẻ xấu làm hỏng đức tính tốt” (1 Cô-rinh-tô 15:33). Cách duy nhất để có được nền tảng vững chắc, tôn vinh Đức Chúa Trời cho một cuộc hôn nhân là đặt nền tảng vững chắc vào đức tin của mình và đảm bảo rằng người bạn đời tiềm năng cũng dâng mình như nhau cho Đức Chúa Trời.
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
Châm-ngôn 3: 5
Cơ đốc nhân nên sống cuộc đời của họ với Đức Chúa Trời là giám đốc. Anh ấy muốn trở thành một phần của mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, kể cả người mà chúng ta kết hôn. Hiểu rõ ràng về Lời Đức Chúa Trời và phát triển mối quan hệ cá nhân với Ngài qua lời cầu nguyện và phục tùng sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là bước đầu tiên và quan trọng nhất để xác định ý muốn của Ngài đối với chúng ta. Lời khuyên của thế gian về hẹn hò và đính hôn chỉ nên được xem xét dựa trên lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh. Nếu chúng ta tìm kiếm ý muốn của Ngài trong tất cả những gì chúng ta làm, thì Ngài sẽ chỉ đường cho chúng ta (Châm ngôn 3: 5-6).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Mác 10: 7 - Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ;
I Cô-rinh-tô 15:33 - Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.
Châm-ngôn 3: 5 - Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.