Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Quan hệ tình dục trước khi sinh - tại sao các tín đồ Tin Lành lại phản đối mạnh mẽ như vậy?

Quan hệ tình dục trước tuổi bao gồm bất kỳ hình thức quan hệ tình dục nào trước khi bước vào quan hệ hôn nhân hợp pháp. Có một số lý do tại sao Kinh thánh và Tin Lành truyền thống phản đối điều này. Đức Chúa Trời thiết kế tình dục để được tận hưởng trong mối quan hệ hôn nhân cam kết của một người nam và một người nữ. Loại bỏ nó khỏi bối cảnh đó là làm biến thái việc sử dụng nó và hạn chế nghiêm trọng việc thưởng thức nó. Tiếp xúc tình dục liên quan đến mức độ thân mật chưa từng có trong bất kỳ mối quan hệ nào khác giữa con người với nhau. Khi Đức Chúa Trời mang A-đam và Ê-va lại với nhau trong hôn nhân, Ngài đã thiết lập mối quan hệ “một xương một thịt”. Sáng thế ký 2:24 cho chúng ta biết rằng một người đàn ông sẽ rời bỏ gia đình của mình, kết hợp với vợ và trở thành “một thịt” với cô ấy.
Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.
I Cô-rinh-tô 6: 12
Ý tưởng này cũng được áp dụng trong Tân Ước; chúng ta thấy điều đó trong lời của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 19: 5 và Mác 10: 7. Phao-lô giải thích thêm về ý tưởng trong 1 Cô-rinh-tô 6: 12-20, trong cuộc thảo luận của ông về quyền lãnh chúa của Đức Chúa Trời trên thân thể cũng như linh hồn của chúng ta. Ông nói rằng khi một người đàn ông quan hệ với gái điếm, họ đã trở thành “một thể” (câu 16). Rõ ràng rằng mối quan hệ tình dục là đặc biệt. Có một mức độ dễ bị tổn thương mà người ta trải qua trong một mối quan hệ tình dục chỉ xảy ra trong mối quan hệ hôn nhân được cam kết, tin tưởng.
Nhìn chung, có hai bối cảnh cho quan hệ tình dục trước hôn nhân. Có mối quan hệ tình dục “chúng tôi yêu nhau và cam kết với nhau, nhưng không muốn chờ đợi để kết hôn”, và có “tình dục bình thường”. Người trước đây thường hợp lý hóa với suy nghĩ rằng cặp đôi chắc chắn sẽ kết hôn, vì vậy không có tội gì khi tham gia vào quan hệ hôn nhân bây giờ. Tuy nhiên, điều này thể hiện sự thiếu kiên nhẫn và thiếu tôn trọng bản thân cũng như đối phương. Nó loại bỏ bản chất đặc biệt của mối quan hệ khỏi khuôn khổ thích hợp của nó, điều này sẽ làm xói mòn ý tưởng rằng có một khuôn khổ nào đó. Nếu chúng tôi chấp nhận hành vi này, không lâu nữa chúng tôi sẽ coi mọi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là có thể chấp nhận được. Nói với người bạn đời tương lai của chúng ta rằng họ đáng chờ đợi sẽ củng cố mối quan hệ và tăng mức độ cam kết.
Tình dục bình thường đang tràn lan trong nhiều xã hội. Trên thực tế, không có cái gọi là tình dục “bình thường”, bởi vì chiều sâu của sự thân mật liên quan đến mối quan hệ tình dục. Một phép loại suy có tính hướng dẫn ở đây. Nếu chúng ta dán vật này với vật khác, vật đó sẽ dính chặt. Nếu chúng ta loại bỏ nó, nó sẽ để lại một lượng nhỏ cặn; càng để lâu thì lượng cặn còn lại. Nếu chúng ta lấy vật dán đó ra và dán vào nhiều nơi liên tục, nó sẽ để lại cặn ở mọi nơi mà chúng ta dán vào, và dần dần nó sẽ mất khả năng bám dính vào bất cứ thứ gì. Điều này giống như những gì xảy ra với chúng ta khi chúng ta quan hệ tình dục “bình thường”. Mỗi lần chúng ta rời bỏ một mối quan hệ tình dục, chúng ta để lại một phần của chính mình. Mối quan hệ càng kéo dài, chúng ta càng bỏ lại phía sau và đánh mất chính mình. Khi chúng ta đi từ đối tác này sang đối tác khác, chúng ta tiếp tục đánh mất một chút bản thân mỗi lần, và cuối cùng chúng ta có thể mất khả năng hình thành một mối quan hệ tình dục lâu dài. Mối quan hệ tình dục quá mạnh mẽ và mật thiết đến mức chúng ta không thể tham gia vào nó một cách ngẫu nhiên, cho dù nó có vẻ dễ dàng đến mức nào.
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
II Cô-rinh-tô 5:17
Vì vậy, có hy vọng? Khi một Cơ đốc nhân tham gia vào quan hệ tình dục trước hôn nhân, hoặc khi một người đã mất trinh tiết đến với Đấng Christ, Đức Thánh Linh sẽ kết án tội lỗi và sẽ có sự đau buồn về điều đó. Tuy nhiên, điều quan trọng — thậm chí rất quan trọng — phải nhớ rằng không có tội lỗi nào nằm ngoài tầm với của huyết Chúa Giê-su. Nếu chúng ta thú nhận, Ngài không chỉ tha thứ, mà còn làm cho chúng ta sạch “mọi điều gian ác” (I Giăng 1: 9). Hơn nữa, ngoài sự tha thứ (tự nó là vinh quang), Đức Chúa Trời còn phục hồi. Trong Giô-ên 2:25 Đức Chúa Trời nói với Y-sơ-ra-ên rằng Ngài sẽ khôi phục những năm châu chấu đã ăn. Đây không phải là một lời hứa trực tiếp với các tín đồ Tin Lành ngày nay, nhưng cho thấy rằng Đức Chúa Trời có đặc tính phục hồi. Tình dục trước tuổi giống như một con châu chấu tiêu thụ ý thức về bản thân, lòng tự trọng và nhận thức của chúng ta về sự tha thứ. Nhưng Chúa có thể khôi phục tất cả những thứ đó. Kinh thánh cũng cho chúng ta biết rằng, khi đến với Đấng Christ, chúng ta là sự sáng tạo mới (2 Cô-rinh-tô 5:17), nên ai đã quan hệ tình dục trước hôn nhân trước khi cải đạo sẽ được Đức Chúa Trời tái tạo thành một người mới; cái cũ đã qua đi, cái mới đã đến.
mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.
Cô-lô-se 3:10
Cuối cùng, chúng ta biết rằng, là Cơ đốc nhân, chúng ta đang được Chúa Thánh Thần đổi mới mỗi ngày chúng ta bước đi với Chúa Giê-xu. Cô-lô-se 3:10 cho chúng ta biết rằng con người mới của chúng ta đang được đổi mới từng ngày theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa. Không có tội lỗi nào mà không có hy vọng. Quyền năng của phúc âm dành cho tất cả những ai tin cậy nơi Chúa Giê-xu để được tha thứ.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 6: 12 - Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Cô-lô-se 3:10 - mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.