“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ca khuc chuc ton
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

KHI CHÚA VÔ LÒNG

KHI CHÚA VÔ LÒNG
Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 9/8
Bài số: 213
Hợp âm: (Db)
Ghi chú: