“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Kính Khen Ngài

Kính Khen Ngài
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Henry Alford
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 6/4
Bài số: 670
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Trần thế đắm đuối chết trong đêm ô tội đầy. 

Nhân gian hư vong, nhưng Chúa Jêsus đến.
Ngài gánh ác uế tôi, trên thập tự chịu chết;
Chúa dâng mình, tuôn huyết hồng thế tôi và bạn.
Kính khen Ngài đà chuộc mua chính tôi,
Kính khen Ngài gội hồn thân trắng trong;
Kính khen Ngài, mọi tội xưa thứ tha,
Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.

2. Kìa Jêsus đến bỏ ngôi cao sang từ trời.
Dâng thân hy sinh và Chúa vui chịu chết.
Ngài gánh cả khổ đau, cam chịu hình thay thế;
Kính yêu Ngài, luôn mến Ngài, chúc tán đời đời.
Kính khen Ngài đà chuộc mua chính tôi,
Kính khen Ngài gội hồn thân trắng trong;
Kính khen Ngài, mọi tội xưa thứ tha,
Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về việc tán tỉnh?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20