Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?

Là Cơ đốc nhân sống trong thế giới sa đọa, chúng ta đương nhiên sẽ có bạn bè và / hoặc người thân từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Trong nền văn hóa ngày nay, ngày càng có nhiều khả năng một số người bạn chưa được cứu của chúng ta sẽ bị coi là "đồng tính", và chúng ta cần phải đáp lại một cách thích hợp.
Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:20
Chúng ta phải nhận ra một số sự thật nhất định về Đức Chúa Trời và bản chất tội lỗi của con người để chúng ta có cái nhìn đúng đắn đối với những người xung quanh, kể cả những người bạn bước ra khỏi tủ quần áo. Là Cơ đốc nhân, chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi người đều cần tình yêu thương và ân sủng, kể cả những người bạn bước ra từ tủ quần áo. Và, là Cơ đốc nhân, chúng ta là đại sứ cho Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:20). Nhờ Đấng Christ, chúng ta có mối quan hệ với Đức Chúa Trời hằng sống và có hy vọng về sự sống vĩnh cửu mà chúng ta có thể dâng cho người khác.
và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.
Giăng 2:25
Chúng ta không nên cắt đứt quan hệ với những người bạn chưa được cứu, những người đã ra khỏi tủ quần áo là người đồng tính. Chúa Giê-su tự do kết hợp với những người tội lỗi, kể cả gái điếm và những người thuộc xã hội của Ngài (xin xem Lu-ca 5:30; 7:34). Chúa Giê-su biết Cha của Ngài, và Ngài biết những gì trong con người (Giăng 2:25). Điều này khiến Chúa Giê-su chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng dẫn những người xa cách Đức Chúa Trời đến sự cứu rỗi. Là Cơ đốc nhân, chúng ta cũng có thể sẵn sàng nếu chúng ta học Kinh thánh và làm theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.
Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực,
Xuất Ê-díp-tô Ký 34: 6
Điều quan trọng cần ghi nhớ là Đức Chúa Trời hoàn toàn công bình và đồng thời cũng yêu thương tuyệt đối (Xuất Ê-díp-tô Ký 34: 6–7). Đức Chúa Trời không thể tha thứ tội lỗi nếu không có sự hy sinh chuộc tội của Con Ngài. Mọi tội lỗi mà con người phạm phải đều phải được giải trình, và con người không thể nào kể ra (hoặc trả giá) cho tội lỗi của mình. Chỉ nhờ Đấng Christ mà có sự tha thứ tội lỗi .
Ngoài ra, chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh của Phi-e-rơ trong việc đối phó với những người Chúa sai đi theo cách của chúng ta, kể cả những người bạn đồng tính: “Trong lòng anh em tôn kính Đấng Christ là Chúa. Luôn chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra câu trả lời cho tất cả những người yêu cầu bạn đưa ra lý do với hy vọng mà bạn có. Nhưng hãy làm điều này với sự dịu dàng và tôn trọng, giữ lương tâm trong sạch ”(1 Phi-e-rơ 3: 15–16). Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị để trình bày sự thật về Đức Chúa Trời, tội lỗi và sự cứu rỗi; chúng tôi thực hiện bài thuyết trình với "sự lịch thiệp và tôn trọng"; và chúng tôi tôn vinh Chúa Giê-xu Christ trên tất cả.
Những người bạn đồng tính ra khỏi tủ quần áo nên hiểu rằng quan điểm của chúng ta về đồng tính là quan điểm của Kinh thánh: hành vi đồng tính là tội lỗi (xem Rô-ma 1: 26–27). Họ cũng nên hiểu rằng Kinh Thánh không mô tả đồng tính luyến ái là một tội lỗi “lớn hơn” hoặc “nhẹ hơn” so với bất kỳ tội lỗi nào khác. Và họ nên biết rằng, theo Kinh Thánh, sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Phúc âm là “quyền năng của Đức Chúa Trời mang lại sự cứu rỗi cho mọi người tin” (Rô-ma 1:16).
Khi một người bạn bước ra khỏi tủ quần áo, chúng ta nên thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của người đó mà không dung túng lối sống đồng tính của họ. Chúng ta nên cầu nguyện “với hy vọng rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho họ sự ăn năn để dẫn đến sự hiểu biết về lẽ thật” (2 Ti-mô-thê 2:25). Chúng ta nên đảm bảo rằng chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh và thể hiện hoa trái của Thánh Linh . Chúng tôi “tôn kính Đấng Christ là Chúa” (1 Phi-e-rơ 3:15). Và chúng tôi quan tâm đến “cuộc trò chuyện [của chúng tôi] luôn tràn đầy ân sủng, được nêm nếm thêm muối, để [chúng tôi] có thể biết cách trả lời mọi người” (Cô-lô-se 4: 6).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5:20 - Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
Giăng 2:25 - và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.
Xuất Ê-díp-tô Ký 34: 6 - Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực,
I Phi-e-rơ 3: 15 - nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ,
Rô-ma 1:16 - Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;
Cô-lô-se 4: 6 - Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.