Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về đồng tính luyến ái?

vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành.
I Ti-mô-thê 1 : 10
Trong suy nghĩ của một số người, việc đồng tính luyến ái nằm ngoài tầm kiểm soát của một người như màu da và chiều cao của bạn. Mặt khác, Kinh thánh tuyên bố rõ ràng và nhất quán rằng hoạt động đồng tính luyến ái là tội lỗi (Sáng thế ký 19: 1–13; Lê-vi Ký 18:22; 20:13; Rô-ma 1: 26–27; 1 Cô-rinh-tô 6: 9; 1 Ti-mô-thê 1 : 10). Sự không kết nối này dẫn đến nhiều tranh cãi, tranh luận, thậm chí là thù địch.
Khi xem xét Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái, điều quan trọng là phải phân biệt giữa hành vi đồng tính luyến ái và khuynh hướng hoặc sự hấp dẫn của người đồng tính luyến ái . Đó là sự khác biệt giữa tội lỗi chủ động và tình trạng thụ động khi bị cám dỗ. Hành vi đồng tính luyến ái là tội lỗi, nhưng Kinh thánh không bao giờ nói rằng bị cám dỗ là tội lỗi. Nói một cách đơn giản, đấu tranh với cám dỗ có thể dẫn đến tội lỗi, nhưng bản thân đấu tranh không phải là tội lỗi.
Romans 1:26–27 teaches that homosexuality is a result of denying and disobeying God. When people continue in sin and unbelief, God “gives them over” to even more wicked and depraved sin to show them the futility and hopelessness of life apart from God. One of the fruits of rebellion against God is homosexuality. First Corinthians 6:9 proclaims that those who practice homosexuality, and therefore transgress God’s created order, are not saved.
Một người sinh ra có thể dễ bị đồng tính luyến ái hơn, giống như một số người được sinh ra với khuynh hướng bạo lực và các tội lỗi khác. Điều đó không bào chữa cho việc người đó chọn phạm tội bằng cách nhượng bộ những ham muốn tội lỗi. Chỉ bởi vì một người được sinh ra với khả năng dễ bị nổi cơn thịnh nộ cao hơn, điều đó không khiến anh ta phải nhượng bộ những ham muốn đó và bùng nổ trước mọi hành động khiêu khích. Điều này cũng đúng với sự nhạy cảm với đồng tính luyến ái.
Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.
I Cô-rinh-tô 6:11
Bất kể là thiên hướng hay sự hấp dẫn của chúng ta, chúng ta không thể tiếp tục tự xác định mình bằng chính những tội lỗi đã đóng đinh Chúa Giê-su — đồng thời cho rằng mình đúng với Đức Chúa Trời. Phao-lô liệt kê nhiều tội lỗi mà người Cô-rinh-tô đã từng thực hành (đồng tính luyến ái có trong danh sách). Nhưng trong 1 Cô-rinh-tô 6:11, ông nhắc họ, “Một số anh em đã như vậy. Nhưng bạn đã được rửa sạch, bạn đã được thánh hóa, bạn đã được xưng công bình trong danh Chúa Giê-xu Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta ”(phần nhấn mạnh thêm). Nói cách khác, một số người Cô-rinh-tô, trước khi được cứu, đã sống lối sống đồng tính luyến ái; nhưng không có tội lỗi nào là quá lớn đối với quyền năng thanh tẩy của Chúa Giê-xu. Khi đã được thanh tẩy, chúng ta không còn bị định nghĩa bởi tội lỗi nữa.
Vấn đề đối với sự hấp dẫn của người đồng tính luyến ái là nó bị thu hút bởi một điều gì đó mà Đức Chúa Trời đã cấm, và bất kỳ mong muốn nào đối với một điều gì đó tội lỗi cuối cùng đều có nguồn gốc từ tội lỗi. Bản chất phổ biến của tội lỗi khiến chúng ta nhìn thế giới và hành động của chính mình qua một góc nhìn sai lệch. Suy nghĩ, mong muốn và thiên hướng của chúng ta đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, sự hấp dẫn của người đồng tính không phải lúc nào cũng dẫn đến tội lỗi chủ động, cố ý — có thể không có sự lựa chọn có ý thức để phạm tội — nhưng nó bắt nguồn từ bản chất tội lỗi . Sự hấp dẫn đồng giới, ở một mức độ cơ bản nào đó, là một biểu hiện của bản chất sa ngã.
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Rô-ma 3:23
Là con người tội lỗi sống trong thế giới tội lỗi (Rô-ma 3:23), chúng ta bị bao vây bởi những yếu đuối, cám dỗ và xúi giục phạm tội. Thế giới của chúng ta chứa đầy những lời dụ dỗ và dụ dỗ, bao gồm cả sự dụ dỗ để thực hành đồng tính luyến ái.
Sự cám dỗ để thực hiện hành vi đồng tính luyến ái là rất có thật đối với nhiều người. Những người đấu tranh với sự hấp dẫn của người đồng tính thường cho biết họ đau khổ qua nhiều năm với ước muốn mọi thứ trở nên khác biệt. Mọi người có thể không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được cảm giác của mình, nhưng họ có thể kiểm soát những gì họ làm với những cảm xúc đó (1 Phi-e-rơ 1: 5–8). Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm chống lại sự cám dỗ (Ê-phê-sô 6:13). Tất cả chúng ta phải được biến đổi bằng cách đổi mới tâm trí (Rô-ma 12: 2). Tất cả chúng ta phải “bước đi bởi Thánh Linh” để không “thỏa mãn những ham muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16).
Cuối cùng, Kinh thánh không mô tả đồng tính luyến ái là một tội lỗi “lớn hơn” bất kỳ tội lỗi nào khác. Tất cả tội lỗi đều xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Không có Đấng Christ, chúng ta bị hư mất, bất cứ loại tội lỗi nào đã vướng vào chúng ta. Theo Kinh Thánh, sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho người đồng tính luyến ái cũng giống như sự tha thứ cho người ngoại tình, thờ thần tượng, kẻ giết người và kẻ trộm. Đức Chúa Trời hứa ban sức mạnh để chiến thắng tội lỗi, kể cả đồng tính luyến ái, cho tất cả những ai sẽ tin Chúa Giê-xu Christ để được cứu rỗi (1 Cô-rinh-tô 6:11; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Phi-líp 4:13).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Ti-mô-thê 1 : 10 - vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành.
I Cô-rinh-tô 6:11 - Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.
Rô-ma 3:23 - vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Ga-la-ti 5:16 - Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.
Phi-líp 4:13 - Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.