Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?

Câu hỏi này có thể dễ trả lời hơn nhiều nếu Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng như “sống chung trước hôn nhân hay ngoài hôn nhân là sống trong tội lỗi”. Vì Kinh Thánh không đưa ra tuyên bố dứt khoát như vậy nên nhiều người (kể cả một số người xưng mình là tín đồ Đấng Christ) cho rằng sống chung ngoài hôn nhân không phải là sống trong tội lỗi. Có lẽ lý do Kinh Thánh không tuyên bố rõ ràng là vì vào thời Kinh Thánh, sự sắp đặt cho những người chưa kết hôn chung sống như vợ chồng tương đối hiếm, đặc biệt là giữa những người Do Thái và tín đồ Đấng Christ. Trong phạm vi bài viết này, khi nói đến sống chung là nói đến việc chung sống với nhau theo nghĩa chung sống như vợ chồng, kể cả quan hệ tình dục mà không đăng ký kết hôn. Chúng tôi không đề cập đến một người đàn ông và một người phụ nữ sống trong cùng một ngôi nhà mà không có quan hệ tình dục.
và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?
Ma-thi-ơ 19:5
Mặc dù Kinh thánh không tuyên bố rõ ràng về việc sống trong tội lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là Kinh thánh hoàn toàn im lặng về vấn đề này. Thay vào đó, chúng ta phải tập hợp nhiều câu Kinh thánh lại với nhau và lượm lặt từ chúng nguyên tắc rằng bất kỳ tình dục nào ngoài hôn nhân của một người nam và một người nữ đều là tội lỗi. Có nhiều đoạn Kinh thánh tuyên bố Đức Chúa Trời nghiêm cấm sự gian dâm (Công vụ 15:20; 1 Cô-rinh-tô 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-đe 7). Từ Hy Lạp được dịch là “gian dâm” hay “tà dâm” trong những câu này là porneia, và nó có nghĩa đen là “dâm dục trái pháp luật”. Vì hình thức duy nhất của tình dục hợp pháp là hôn nhân của một người nam và một người nữ (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5), nên bất cứ điều gì ngoài hôn nhân, cho dù đó là ngoại tình, quan hệ tình dục trước hôn nhân, đồng tính luyến ái hay bất cứ điều gì khác, đều là bất hợp pháp. , nói cách khác, tội lỗi. Sống chung trước hôn nhân chắc chắn thuộc phạm trù gian dâm—tội lỗi tình dục.
Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hê-bơ-rơ 13:4
Hê-bơ-rơ 13:4 mô tả tình trạng đáng kính của hôn nhân: “Hôn nhân phải được mọi người tôn trọng, và chuyện chăn gối phải giữ trong sạch, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ ngoại tình và mọi kẻ gian dâm”. Câu này đưa ra sự khác biệt rõ ràng giữa điều thanh sạch và đáng kính—hôn nhân—và điều vô luân về tình dục—bất cứ điều gì ngoài hôn nhân. Vì sống chung ngoài hôn nhân thuộc loại này, đó là tội lỗi. Bất cứ ai chung sống ngoài vòng hôn nhân hợp pháp đều khiến Đức Chúa Trời không hài lòng và phán xét.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19:5 - và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?
Hê-bơ-rơ 13:4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.