Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ý nghĩa của porneia trong Kinh thánh là gì?

Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
Ma-thi-ơ 5:28
Porneia là một từ Hy Lạp về cơ bản có nghĩa là “hoạt động tình dục bất hợp pháp”. Nó là một từ chung chung, bao hàm cho bất kỳ hình thức vô đạo đức tình dục nào.và xảy ra khoảng 25 lần trong Tân Ước. NASB luôn dịch nó là “gian dâm”. NIV dịch nó là “sự vô đạo đức về tình dục” hoặc trong một số trường hợp chỉ đơn giản là “sự vô đạo đức”. Nó thường được đưa vào danh sách với các hoạt động tội lỗi khác mà không có bất kỳ định nghĩa hay giải thích nào thêm (Ma-thi-ơ 15:19; Mác 7:21; Công vụ 15:20, 29; 21:25; Rô-ma 1:29; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19; Cô-lô-se 3:5; Khải Huyền 9:21). Từ này không chỉ rõ loại hoạt động tình dục nào là vô đạo đức; tuy nhiên, vì phần còn lại của Kinh thánh định nghĩa bất kỳ hoạt động tình dục nào ngoài hôn nhân là vượt quá giới hạn, nên tất cả sẽ bị coi là khiêu dâm. Từ khiêu dâm trong tiếng Anh có nguồn gốc từ từ porneia. Mặc dù nội dung khiêu dâmkhông được đề cập trong Tân Ước, có vẻ hợp lý khi đưa nó vào danh mục khiêu dâm, vì nó về bản chất là tình dục và tập trung năng lượng và ham muốn tình dục vào một người nào đó không phải là vợ hoặc chồng của một người. Chúa Giê-xu đã gọi ham muốn là ngoại tình (Ma-thi-ơ 5:28), và ngoại tình là một loại khiêu dâm.
Tân Ước luôn cảnh báo chống lại khiêu dâm:
Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể;
I Cô-rinh-tô 6:13
“Thân xác không phải để khiêu dâm mà để dành cho Chúa” (1 Cô-rinh-tô 6:13).
Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
I Cô-rinh-tô 6:18
“Hãy chạy trốn khỏi porneia. Mọi tội lỗi khác mà người ta phạm đều ở ngoài thân xác, nhưng ai phạm tội tà dâm là phạm đến chính thân xác mình” (1 Cô-rinh-tô 6:18).
“Nhưng giữa anh em không được có một chút dâm ô, ô uế hay tham lam nào, vì những điều đó không xứng với dân thánh của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:3).
“Ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em nên thánh: tức là tránh xa khiêu dâm” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3).
Porneia về phía người phối ngẫu được Chúa Giê-su ghi nhận là lý do chính đáng để ly hôn (Ma-thi-ơ 19:9).
Theo nghĩa bóng, porneia có thể nói đến sự không chung thủy về thiêng liêng hay “gian dâm về thiêng liêng”. Trong sách Khải Huyền, “ Ba-by-lôn Lớn” được hình dung là một gái điếm phạm tội ngoại tình thuộc linh. “Một thiên thần thứ hai đi theo và nói: \'Hãy sa ngã! Đã sụp đổ là Ba-by-lôn Lớn,\' đã khiến tất cả các quốc gia uống thứ rượu điên cuồng của khiêu dâm của nó\'” (Khải Huyền 14:8). “Các vua trên đất phạm tội khiêu dâm cùng với nó, và dân cư trên đất say sưa với rượu khiêu dâm của nó” (Khải Huyền 17:2). “Người phụ nữ mặc áo màu tía và đỏ tươi, đeo vàng, đá quý và ngọc trai lấp lánh. Cô ấy cầm một chiếc cốc vàng trong tay, chứa đầy những thứ ghê tởm và sự bẩn thỉu của khiêu dâm. Cái tên ghi trên trán nó là một điều bí ẩn: Ba-by-lôn vĩ đại, mẹ của những kỹ nữ và những điều gớm ghiếc trên đất” (Khải Huyền 17:4–5). “Vì tất cả các quốc gia đã uống thứ rượu điên cuồng khiêu dâm của cô ấy. Các vị vua trên trái đất đã phạm tội khiêu dâm với cô ấy, và các thương gia trên đất trở nên giàu có nhờ sự xa hoa quá mức của nó” (Khải Huyền 18:3). “Ngài đã lên án kỹ nữ vĩ đại đã làm bại hoại trái đất bởi khiêu dâm của cô ta” (Khải Huyền 19:2).
Việc lên án Ba-by-lôn này gợi nhớ đến việc Cựu Ước lên án dân Y-sơ-ra-ên như một kỹ nữ và một người vợ không chung thủy: “Lòng các ngươi thật mòn mỏi biết bao . . . trong khi bạn làm tất cả những điều này, hành động của một cô gái điếm có khuôn mặt táo tợn. Khi bạn xây đền thờ của mình ở đầu mọi con phố và đặt nơi cao của mình ở mọi quảng trường, với sự khinh thường tiền bạc, bạn không giống như một kỹ nữ. Đồ vợ ngoại tình, lấy người lạ thay chồng! Đàn ông tặng quà cho tất cả gái điếm, nhưng bạn tặng quà cho tất cả người tình của mình để hối lộ họ từ mọi hướng đến với bạn vì gái điếm của bạn. Vì vậy, bạn khác với những người phụ nữ đó trong việc bán dâm của bạn, ở chỗ không ai chơi gái điếm như bạn, bởi vì bạn cho tiền và không có tiền cho bạn; do đó ngươi khác biệt” (Ê-xê-chi-ên 16:30–43). Khi ham muốn tình dục được thỏa mãn, khiêu dâm là hậu quả của tội lỗi.
Lưu ý – Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, có nhiều cách kết hợp ngôi và trường hợp khác nhau, dẫn đến các dạng từ khác nhau với các phần cuối và/hoặc cách viết khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi đã phiên âm tất cả các hình thức khiêu dâm thành khiêu dâm vì mục đích đơn giản.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 5:28 - Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
I Cô-rinh-tô 6:13 - Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể;
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
Ê-phê-sô 5:3 - Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
Ma-thi-ơ 19:9 - Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
Ê-xê-chi-ên 16:30 - Chúa Giê-hô-va phán: Oâi! lòng mầy luốt lát là dường nào, mầy phạm mọi việc đó, là việc của đàn bà tà dâm không biết xấu.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.