Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tình dục vô luân là gì?

Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ,
Ma-thi-ơ 19:4
Trong Tân Ước, từ “gian dâm” thường được dịch nhiều nhất là khiêu dâm . Từ này cũng được dịch là “tà dâm”, “tà dâm” và “thờ hình tượng”. Nó có nghĩa là “từ bỏ sự thuần khiết về mặt tình dục”, và nó chủ yếu được dùng cho quan hệ tình dục trước hôn nhân. Từ tiếng Hy Lạp này, chúng ta có từ khiêu dâm trong tiếng Anh, bắt nguồn từ khái niệm “bán tháo”. Sự vô luân về tình dục là sự “bán rẻ” sự trong sạch về tình dục và liên quan đến bất kỳ hình thức biểu hiện tình dục nào bên ngoài ranh giới của một mối quan hệ hôn nhân được xác định trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 19:4–5).
Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?
I Cô-rinh-tô 6:9
Mối liên hệ giữa gian dâm và thờ hình tượng được hiểu rõ nhất trong bối cảnh của 1 Cô-rinh-tô 6:18, nói rằng: “Hãy tránh xa sự gian dâm. Mọi tội lỗi khác mà con người phạm đều ở bên ngoài thân thể mình, nhưng ai phạm tội tà dâm là phạm đến chính thân thể mình.” Thân thể của các tín đồ là “đền thờ của Đức Thánh Linh” (1 Cô-rinh-tô 6:19–20). Việc thờ thần tượng của người ngoại giáo thường liên quan đến những hành vi tình dục đồi trụy và vô luân được thực hiện trong đền thờ của một vị thần giả. Khi sử dụng thể xác của mình cho những mục đích vô luân, chúng ta đang bắt chước sự thờ phượng của người ngoại giáo bằng cách xúc phạm đền thánh của Đức Chúa Trời bằng những hành động mà Ngài gọi là ghê tởm (1 Cô-rinh-tô 6:9–11).
Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
Thi-thiên 24:3
Kinh thánh nghiêm cấm sự gian dâm thường đi kèm với những lời cảnh báo về “ sự ô uế ” (Rô-ma 1:24; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 4:19). Từ này trong tiếng Hy Lạp là akatharsia, có nghĩa là “ô uế, hôi hám, không phù hợp về mặt nghi lễ”. Nó bao hàm những hành động khiến một người không thích hợp để bước vào sự hiện diện của Chúa. Những ai cố chấp trong sự vô đạo đức và ô uế không ăn năn thì không thể đến trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su phán: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:8; xem Thi thiên 24:3–4). Không thể duy trì sự thân mật lành mạnh với Đức Chúa Trời khi thể xác và linh hồn của chúng ta bị phó mặc cho bất kỳ loại ô uế nào.
Tình dục là thiết kế của Chúa. Anh ta một mình có thể xác định các tham số cho việc sử dụng nó. Kinh thánh nói rõ ràng rằng tình dục được tạo ra để tận hưởng giữa một người nam và một người nữ đang trong hôn nhân giao ước cho đến khi một trong hai người chết (Ma-thi-ơ 19:6). Tính dục là quà cưới thiêng liêng của Ngài ban cho loài người. Bất kỳ biểu hiện nào của nó bên ngoài những thông số đó đều cấu thành sự lạm dụng món quà của Chúa. Lạm dụng là việc sử dụng người hoặc đồ vật theo cách mà chúng không được thiết kế để sử dụng. Kinh Thánh gọi đây là tội lỗi. Ngoại tình, quan hệ tình dục trước hôn nhân , nội dung khiêu dâmquan hệ đồng giới đều nằm ngoài kế hoạch của Đức Chúa Trời, khiến họ phạm tội.
Sau đây là một số phản đối phổ biến đối với mệnh lệnh của Đức Chúa Trời chống lại sự vô luân về tình dục:
1. Yêu nhau đâu có gì sai. Kinh Thánh không phân biệt quan hệ tình dục “yêu thương” và “không yêu thương”. Sự khác biệt duy nhất trong Kinh thánh là giữa những người đã kết hôn và chưa kết hôn. Tình dục trong hôn nhân được ban phước (Sáng thế ký 1:28); quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là “gian dâm” hay “gian dâm” (1 Cô-rinh-tô 7:2–5).
2. Thời thế đã thay đổi, và những gì sai trái trong thời Kinh Thánh không còn bị coi là tội lỗi nữa. Hầu hết các đoạn lên án sự vô đạo đức về tình dục cũng bao gồm những điều xấu xa như tham lam, ham muốn, trộm cắp, v.v. (1 Cô-rinh-tô 6:9–10; Ga-la-ti 5:19–21). Chúng ta không có vấn đề gì khi hiểu rằng những điều khác vẫn là tội lỗi. Bản chất của Đức Chúa Trời không thay đổi theo quan điểm của nền văn hóa (Ma-la-chi 3:6; Dân số ký 23:19; Hê-bơ-rơ 13:8).
3. Chúng tôi là vợ chồng trong mắt Chúa. Lập luận này ngụ ý rằng Chúa bị lác mắt. Sai lầm của ý tưởng này là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra hôn nhân ngay từ đầu, sẽ rút lại mệnh lệnh của chính Ngài để đáp ứng điều mà Ngài gọi là tội lỗi. Đức Chúa Trời tuyên bố hôn nhân là một người nam và một người nữ kết hợp trọn đời (Mác 10:6–9). Kinh Thánh thường dùng hình ảnh đám cưới và hôn nhân theo giao ước như một phép ẩn dụ để dạy lẽ thật thuộc linh (Ma-thi-ơ 22:2; Khải-huyền 19:9). Đức Chúa Trời rất coi trọng hôn nhân và “đôi mắt” của Ngài nhìn thấy bản chất của sự vô luân, bất kể chúng ta đã định nghĩa lại nó một cách khéo léo như thế nào.
4. Tôi vẫn có thể có mối quan hệ tốt với Chúa vì Ngài hiểu. Châm-ngôn 28:9 nói: “Nếu một người bịt tai không nghe luật pháp, thì ngay cả lời cầu nguyện của người ấy cũng là điều gớm ghiếc”. Chúng ta tự lừa dối mình khi nghĩ rằng chúng ta có thể ngoan cố chọn tội lỗi và Đức Chúa Trời không quan tâm. I Giăng 2:3–4 chứa đựng một thách thức nghiêm trọng đối với những ai cố chấp trong lối suy nghĩ này: “Chúng ta biết rằng chúng ta đã biết Ngài nếu chúng ta vâng giữ các mệnh lệnh của Ngài. Ai nói: \'Tôi biết ông ấy\', mà không làm theo lệnh ông ấy, là kẻ nói dối, và sự thật không có nơi người ấy.”
Hê-bơ-rơ 13:4 nói rõ ràng kỳ vọng của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài: “Mọi người phải kính trọng hôn nhân, không được ô uế trong chuyện chăn gối, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những kẻ gian dâm và ngoại tình.” Vô đạo đức tình dục là sai. Huyết của Chúa Giê-xu có thể tẩy sạch chúng ta khỏi mọi loại ô uế khi chúng ta ăn năn và nhận được sự tha thứ của Ngài (1 Giăng 1:7–9). Nhưng sự thanh tẩy đó có nghĩa là bản chất cũ của chúng ta, kể cả sự gian dâm, bị giết chết (Rô-ma 6:12–14; 8:13). Ê-phê-sô 5:3 nói, “Nhưng giữa anh em không được có một chút gian dâm, ô uế hay tham lam, vì những điều đó không xứng đáng với dân thánh của Đức Chúa Trời.”
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19:4 - Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ,
I Cô-rinh-tô 6:9 - Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?
Thi-thiên 24:3 - Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
Ma-thi-ơ 19:6 - Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!
I Cô-rinh-tô 7:2 - Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
Hê-bơ-rơ 13:8 - Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
Khải-huyền 19:9 - Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.
I Giăng 2:3 - Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.
Ê-phê-sô 5:3 - Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.