Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chồng yêu vợ có nghĩa là gì?

Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5:25
Ê-phê-sô 5:25–33 chứa đựng những chỉ dẫn quan trọng dành cho người chồng trong mối quan hệ với vợ. Câu 25 đưa ra mệnh lệnh cơ bản: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình”. Trong trường hợp có ai thắc mắc, từ Hy Lạp có nghĩa là “tình yêu” ở đây là một dạng của agape . Người chồng phải yêu vợ mình bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời—vị tha, hy sinh và vô điều kiện. Để một người chồng yêu vợ, anh ấy phải thực sự mong muốn điều tốt nhất cho vợ, và anh ấy phải nỗ lực vì điều tốt nhất đó, bất chấp cái giá phải trả cho bản thân.
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5:25
Tiêu chuẩn mà người chồng phải yêu vợ của họ được nêu rõ ràng, và đó thực sự là một tiêu chuẩn cao: “Cũng như Đấng Christ yêu Hội thánh và phó chính mình vì Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:25). Tình yêu của Chúa Kitô đã đưa Ngài đến thập giá; tình yêu của người chồng dành cho vợ sẽ kéo theo sự hy sinh tương tự như vậy, ngay cả khi kết quả cuối cùng không đổ máu như vậy. Bản chất của tình yêu đích thực là sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Đó là bản chất của hôn nhân mà Đức Chúa Trời muốn người chồng hy sinh cho vợ mình.
Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
I Phi-e-rơ 3:7
Mục tiêu chồng yêu vợ cũng được giải quyết. Mục tiêu của Đấng Christ đối với hội thánh ( “cô dâu” của Ngài ) là “làm cho hội thánh nên thánh, làm cho hội thánh sạch bằng cách rửa bằng nước và giảng đạo, và trình diện hội thánh ấy như một hội thánh rạng rỡ, không tì vết, không nếp nhăn hay bất cứ khuyết điểm nào khác, nhưng thánh khiết và không chỗ trách được” (Ê-phê-sô 5:26–27). Những người chồng không thể thánh hóa vợ mình giống như Đấng Christ thánh hóa hội thánh, nhưng họ có thể đặt mục tiêu thuộc linh là vợ mình phải trở thành tất cả những gì Đấng Christ muốn họ trở thành. Sau đó, trong tình yêu thương, người chồng có thể cố gắng giúp vợ mình đạt được mục tiêu giống như Đấng Christ. Những người chồng yêu vợ nhớ rằng họ là “những người đồng thừa tự ân điển sự sống” (1 Phi-e-rơ 3:7, NASB).
Kinh Thánh cũng cung cấp cho người chồng một cách thiết thực để đánh giá tình yêu đích thực của họ dành cho vợ: họ có quan tâm đến nhu cầu của vợ theo cách tương tự như cách họ quan tâm đến chính mình không? “Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Anh ấy yêu vợ mình và cũng yêu chính bản thân minh. Xét cho cùng, chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng họ nuôi nấng và chăm sóc thân thể mình, cũng như Đấng Christ đối với Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:28–29). Nguyên tắc “một thịt” phát huy tác dụng ở đây. Sự ích kỷ không có chỗ trong hôn nhân. Và, trớ trêu thay, khi một người chồng đáp ứng nhu cầu của vợ, anh ta sẽ thấy rằng chính mình cũng gặt hái được nhiều lợi ích. Cũng hãy lưu ý rằng tiêu chuẩn về tình yêu vợ của chồng bắt nguồn từ tình yêu của Đấng Christ đối với hội thánh.
Phần còn lại của đoạn văn trong Ê-phê-sô 5 đề cập đến nguyên tắc tách rời (câu 31) và nhấn mạnh một lần nữa mối liên hệ giữa mối quan hệ hôn nhân với mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội thánh của Ngài (câu 32).
Thông thường, các ông chồng xem Ê-phê-sô 5 sớm hơn và bám vào câu 22: “Hỡi người làm vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa”. Các ông chồng đôi khi tự mình đảm bảo rằng vợ của họ phải phục tùng quyền lực của họ. Tuy nhiên, câu 22 không được viết cho những người chồng. Đó là giải quyết cụ thể các bà vợ. Các ông chồng không bao giờ được bảo phải bắt vợ phải phục tùng. Thay vào đó, chồng được dạy phải yêu vợ (câu 25). Các câu từ 25 đến 32 là dành cho người chồng, và đó là điều họ nên tập trung vào.
Trách nhiệm của một người chồng là gì? Để yêu vợ. Không ích kỷ, không đặt trước và không điều kiện. Hãy yêu thương cô ấy như Đấng Christ đã yêu thương hội thánh cho đến chết (xin xem Giăng 13:1). Yêu cô ấy, tìm kiếm điều tốt nhất cho cô ấy, hy sinh vì lợi ích của cô ấy, hết lòng trao thân cho cô ấy, và khi đã xong, hãy yêu cô ấy nhiều hơn nữa.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5:25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
I Phi-e-rơ 3:7 - Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Ê-phê-sô 5:28 - Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.
Giăng 13:1 - Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.