Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Vợ có phải phục tùng chồng không?

Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ê-phê-sô 5: 22
Phục tùng là một vấn đề quan trọng trong quan hệ hôn nhân. Đây là mệnh lệnh rõ ràng trong Kinh thánh: “Hỡi các bà vợ, hãy tự phục tùng chồng mình như khi phục tùng Chúa. Vì chồng là đầu của vợ như Đấng Christ là đầu của Hội thánh, thân thể của anh ấy, mà anh ấy là Đấng Cứu Rỗi. Bây giờ Hội thánh phục tùng Đấng Christ, thì vợ cũng nên phục chồng mình trong mọi sự ”(Ê-phê-sô 5: 22–24).
Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va.
I Ti-mô-thê 2:13
Ngay cả trước khi tội lỗi xâm nhập thế gian, vẫn còn nguyên tắc làm đầu của người chồng (1 Ti-mô-thê 2:13). A-đam được tạo ra trước, và Ê-va được tạo ra để trở thành "người trợ giúp" cho A-đam (Sáng thế ký 2: 18–20). Đức Chúa Trời đã thiết lập một số loại quyền lực trên thế giới: các chính phủ để thực thi công lý trong xã hội và cung cấp sự bảo vệ; mục sư để dẫn dắt và chăn dắt đàn chiên của Chúa; chồng yêu thương, nuôi dưỡng vợ; và những người cha để khuyên nhủ con cái của họ. Trong mỗi trường hợp, cần phải có sự phục tùng: công dân với chính quyền, bầy để chăn cừu, vợ với chồng, con với cha.
Từ tiếng Hy Lạp được dịch là “nộp”, hupotasso, là dạng tiếp diễn của động từ. Điều này có nghĩa là việc phục tùng Đức Chúa Trời, chính phủ, mục sư, hoặc chồng không phải là việc làm chỉ một lần. Đó là một thái độ liên tục, trở thành một khuôn mẫu của hành vi.
Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em.
I Cô-rinh-tô 11: 2
Tất nhiên, trước tiên, chúng ta có trách nhiệm phục tùng Đức Chúa Trời, đó là cách duy nhất để chúng ta có thể thực sự vâng lời Ngài (Gia-cơ 1:21; 4: 7). Và mỗi tín đồ Tin Lành nên sống khiêm nhường, sẵn sàng phục tùng người khác (Ê-phê-sô 5:21). Về sự phục tùng trong đơn vị gia đình, 1 Cô-rinh-tô 11: 2–3, nói rằng chồng phải phục tùng Đấng Christ (như Đấng Christ đã phục tùng Đức Chúa Trời là Cha) và vợ phải phục tùng chồng.
Ngày nay có nhiều hiểu lầm trong thế giới của chúng ta về vai trò của vợ và chồng trong hôn nhân. Ngay cả khi các vai trò trong Kinh thánh được hiểu đúng đắn, nhiều người chọn từ chối chúng để ủng hộ một “sự giải phóng” phụ nữ được cho là, với kết quả là tổ chức gia đình bị chia cắt. Không có gì ngạc nhiên khi thế giới từ chối thiết kế của Đức Chúa Trời, nhưng dân sự của Đức Chúa Trời nên vui mừng kỷ niệm thiết kế đó.
Gửi không phải là một từ xấu. Sự phục tùng không phải là sự phản ánh của sự kém cỏi hoặc kém giá trị hơn. Đấng Christ không ngừng phục tùng Ngài theo ý muốn của Đức Chúa Cha (Lu-ca 22:42; Giăng 5:30), mà không từ bỏ một giới hạn giá trị của Ngài.
Để chống lại những thông tin sai lệch của thế giới liên quan đến việc vợ phục tùng chồng, chúng ta nên cẩn thận lưu ý những điều sau đây trong Ê-phê-sô 5: 22–24: 1) Vợ phải phục tùng một người đàn ông (chồng mình), không phải mọi người đàn ông. Quy tắc phải phục tùng không mở rộng đến vị trí của phụ nữ trong xã hội nói chung. 2) Người vợ sẵn sàng phục tùng chồng mình trong sự vâng phục cá nhân đối với Chúa Giê-su. Cô phục tùng chồng vì cô yêu Chúa Giê-su. 3) Ví dụ về sự phục tùng của một người vợ là của hội thánh đối với Đấng Christ. 4) Không có gì nói về khả năng, tài năng hoặc giá trị của người vợ; Việc cô ấy phục tùng chồng mình không có nghĩa là cô ấy kém cỏi hoặc kém xứng đáng hơn về bất cứ phương diện nào. Cũng lưu ý rằng không có điều kiện nào để gửi lệnh, ngoại trừ “trong mọi thứ”. Vì thế,Người chồng không phải vượt qua bài kiểm tra năng khiếu hay bài kiểm tra trí thông minh trước khi vợ phục tùng. Có thể thực tế là cô ấy có đủ điều kiện tốt hơn anh ấy để lãnh đạo về nhiều mặt, nhưng cô ấy chọn làm theo chỉ dẫn của Chúa bằng cách phục tùng sự lãnh đạo của chồng mình. Khi làm như vậy, một người vợ tin kính thậm chí có thể thu phục người chồng không tin Chúa của mình “không cần lời nói” chỉ bằng hành vi thánh thiện của mình (1 Phi-e-rơ 3: 1).
Sự phục tùng phải là một phản ứng tự nhiên đối với sự lãnh đạo yêu thương. Khi một người chồng yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh (Ê-phê-sô 5: 25—33), thì sự phục tùng là phản ứng tự nhiên của người vợ đối với chồng mình. Nhưng, bất kể chồng yêu hay thiếu tình yêu đó, người vợ được truyền lệnh phải phục tùng “như Đức Giê-hô-va” (câu 22). Điều này có nghĩa là sự vâng lời của cô ấy đối với Đức Chúa Trời — sự chấp nhận kế hoạch của Ngài — sẽ dẫn đến việc cô ấy phục tùng chồng mình. Sự so sánh "như Chúa" cũng nhắc nhở người vợ rằng có một thẩm quyền cao hơn mà cô ấy chịu trách nhiệm. Vì vậy, cô ấy không có nghĩa vụ phải tuân theo luật dân sự hoặc luật của Đức Chúa Trời với danh nghĩa “phục tùng” chồng mình. Cô ấy phục tùng những điều đúng đắn, hợp pháp và tôn kính Đức Chúa Trời. Tất nhiên, cô ấy không “phục tùng” sự lạm dụng — điều đó là không đúng hoặc hợp pháp hoặc tôn vinh Chúa.Cố gắng sử dụng nguyên tắc “phục tùng” để biện minh cho sự lạm dụng là làm sai lệch Kinh thánh và cổ xúy cho điều ác.
Sự phục tùng của vợ đối với chồng trong Ê-phê-sô 5 không cho phép người chồng ích kỷ hoặc độc đoán. Mệnh lệnh của ông là yêu thương (câu 25), và ông có trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời để thực hiện mệnh lệnh đó. Người chồng phải thi hành quyền hành của mình một cách khôn ngoan, nhân từ và kính sợ Đức Chúa Trời là Đấng mà anh ta phải ban cho.
Khi một người vợ được chồng yêu thương như Hội thánh được Đấng Christ yêu thương, thì việc phục tùng không có gì khó khăn. Ê-phê-sô 5:24 nói, “Bây giờ hội thánh phục tùng Đấng Christ, thì vợ cũng nên phục chồng mình trong mọi việc.” Trong hôn nhân, sự phục tùng là một vị trí tôn trọng và tôn trọng người chồng (xin xem Ê-phê-sô 5:33) và hoàn thành những gì anh ấy còn thiếu. Đó là kế hoạch khôn ngoan của Đức Chúa Trời về cách thức hoạt động của gia đình.
Nhà bình luận Matthew Henry viết, “Người phụ nữ được tạo ra từ phía Adam. Cô không rời khỏi đầu để thống trị anh, cũng không rời khỏi chân anh để bị anh chà đạp, mà ở bên cạnh anh để được bình đẳng với anh, dưới cánh tay anh để được bảo vệ, và gần trái tim anh để được yêu. . ” Bối cảnh ngay lập tức của các mệnh lệnh đối với vợ chồng trong Ê-phê-sô 5: 19–33 liên quan đến sự đầy dẫy Thánh Linh. Những tín đồ đầy dẫy Thánh Linh phải thờ phượng (5:19), biết ơn (5:20) và phục tùng (5:21). Sau đó, Phao-lô theo dòng suy nghĩ này về lối sống đầy dẫy Thánh Linh và áp dụng nó cho các bà vợ trong các câu 22–24. Người vợ nên phục tùng chồng mình, không phải vì phụ nữ kém cỏi (Kinh thánh không bao giờ dạy điều đó), mà vì đó là cách Đức Chúa Trời thiết kế để mối quan hệ hôn nhân hoạt động.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5: 22 - Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
I Ti-mô-thê 2:13 - Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va.
I Cô-rinh-tô 11: 2 - Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em.
Giăng 5:30 - Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.
I Phi-e-rơ 3: 1 - Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo,
Ê-phê-sô 5: 25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5:33 - Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Ê-phê-sô 5: 19 - Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.